Länkstig

Marianne Jarfelt

Anknuten till forskning

Avd för
onkologi
Besöksadress
Cancerrehabilitering Onkologi, Vita Stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Marianne Jarfelt

Marianne Jarfelt är forskare inom området onkologi med inriktning på sena komplikationer efter cancerbehandling av barn och unga. Hon är också verksam som vårdenhetsöverläkare vid Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer och Cancerrehabilitering Onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan augusti 2019.

I media kring Mariannes forskningsämen:

Dagens Nyheter 2020 (låst artikel/logga in): Många får sena komplikationer efter barncancer

Forskningsanslag (nu aktuella)

 • Fysisk aktivitet hos vuxna barncanceröverlevare (TJ2022-0077). Anslagsgivare: Barncancerfonden. Beviljat anslag: Kliniska forskarmånader för doktorand Laura Jess, 3 månader per år i tre år, 624 600kr. Projekttid 2022-09-01-2025-08-31
 • Hjärntrötthet, exekutiv funktion och hjärnaktivering hos barncanceröverlevare (PR2021-0104 medsökande) Anslagsgivare: Barncancerfonden. Huvudsökande Hans-Georg Kuhn. Medsökande: Marianne Jarfelt. Anslagstid: 2022-2023 Beviljat anslag 1 600000 kr
 • Executive function, brain activation and cognitive fatigue in relation to physical activity in adult childhood leukemia survivors. Anslagsgivare: Jubileumsklinikens forskningsfond Huvudsökande: Marianne Jarfelt. Anslagtid: 2020-22. Beviljat anslag: 500 000 kr
 • Kognitiv utmattning utöver olika sjukdomar: Gemensamma och sjukdomsspecifika aspekter av kognitiv funktion, funktionell hjärnaktivering och plasmamarkörer. Anslagsgivare LUA/ALF Västra Götaland. Huvudsökande: Hans-Georg Kuhn. Medsökande: Thomas Björk-Eriksson professor avd f Onkologi, Marianne Jarfelt docent avd f Onkologi, Jenny Nyberg docent neurologi epidemiologi samtliga Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet. Anslagstid: 2022-2024. Beviljat anslag: 750 000 kr.
 • Övervakning av hjärtfunktion under och efter barncancer (SP2017-0009). Anslagsgivare Barncancerfonden. Huvudsökande: Marianne Jarfelt. Medsökande: Jens Böhmer MD, Barnkardiolog.SU/Sahlgrenska. Anslagstid: 2018-2022. Beviljat anslag: 1 250000 kr.
 • Vägar till förbättrad fertilitet. Anslagsgivare: LUA/ALF Västra Götaland. Huvudsökande: Ann Thurin-Kjellberg, docent avd f Gynekologi o Obstetrik. Medsökande: Christina Berg, docent, Stina Järvholm docent avd f Gynekologi o Obstetrik. samt Marianne Jarfelt. Samtliga Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet. Anslagstid: 2022-2024 Beviljat anslag:400 000 kr.

Pågående handledning

 • Bihandledare för Vigdís H. Viggósdóttir, University of Iceland med projektet: Late effects of childhood cancer – survivors health conditions, quality of life and experience, sedan 2018.
 • Huvudhandledare för Laura Jess, antagen som doktorand 2020-05-18 vid avd f Onkologi, Inst f kliniska vetenskaper Sahlgrenska Akademin med projektet: Physical activity in adult childhood cancer survivors.
 • Huvudhandledare för Tove Berg, antagen som doktorand 2020-08-24 vid avd f Pediatrik, Inst f kliniska vetenskaper Sahlgrenska Akademin med projektet: Heart disease after treatment for childhood malignancy. An epidemiological population-based project.
 • Bihandledare Sofia Nilsson, antagen som doktorand 2021-05-20 vid avd f Gynekologi och obstetric, Inst f Kliniska Vetenskaper med projektet: Fertility in female survivors of pediatric cancer; a longitudinal follow-up study to survey ovarian reserve and quality of life at the Sahlgrenska Academy at University Gothenburg

Övriga engagemang och uppdrag

 • Ordförande i Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning efter Barncancer (SALUB) 2013 – 2019
 • Ledamot arbetsgrupp inom vävnadsområdesgrupp könsceller, Sveriges kommuner o Landsting (SKL) Handlingsplan för donationsfrämjande arbete, med utarbetande av nationella riktlinjer för fertilitetsbevarande åtgärder för unga. Slutrapport mars 2015.
 • Ordförande Nationell Vårdprogramgrupp för Långtidsuppföljning efter Barncancer (Regionala Cancercentrum i samverkan och SKL) 2014 – feb 2020
 • Svensk ledamot i NOPHO Late Effect group 2012-2019
 • Styrelseledamot i Nordic Cardio-Oncology Society 2019 –pågående
 • Ledamot i Forskningsrådet Institutionen f kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet 2020-pågående

Mer information finns i CV till höger