Länkstig

Robin Svensson

Forskningsingenjör 1.e

Institutionen för marina vetenskaper
Besöksadress
Carl skottsbergs gata 22 b
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Robin Svensson

Forskningsintressen De tre huvudområden inom ekologi som intresserar mej är invasionsbiologi, ekologisk störning och kemisk ekologi. En stor del av min forskning har varit fokuserad på att testa kända hypoteser inom dessa områden, såsom the Intermediate Disturbance Hypothesis (IDH) och the Novel Weapons Hypothesis (NWH). IDH förutspår att lagom störning ger högst biodiversitet och enligt NWH kan främmande arter invadera nya områden med hjälp av kemisk krigsföring. Jag arbetar främst med manipulativa experiment i marina system med sessila (fastsittnade) arter, men har även jobbat med bakteriesamhällen och modellering. Under min postdoc på Monash University, Australien, jobbade jag med begränsande resurser samt hur olika former av biodiversitet påverkar invasion i grunda hårdbottensamhällen. Mina nuvarande uppdrag innefattar miljöövervakning av ålgräs (Zostera marina) med dropvideo på mjuka bottnar och artsammansättning av makroalger på hårda bottnar med transekt-dykning.