Länkstig

Kristina Berglund

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Kristina Berglund

Bakgrund och nuvarande arbets- och ledningsuppdrag

Filosofie doktor i psykologi 2009. Docent i psykologi 2013. Arbetar heltid som lektor och forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Är föreståndare för centrumbildningen CERA (https://www.gu.se/cera) vid Göteborgs Universitet. Är också projektledare för det tvärvetenskapliga nationella forskningsnätverket NADAL (Nätverket för forskning om alkohol- och narkotikaprevention i arbetslivet)

Undervisning

Jag undervisar inom beroendepsykologi på grund- och avancerad nivå samt handleder studenter på kandidat, magister och mastersnivå. Jag undervisar också om utvärdering och kvalitetssäkring.

Forskning

Mina egna specialområden inom området bruk, skadligt bruk och beroende är att öka kunskapen om hur personlighet, utvecklingspsykologi och psykisk hälsa interagerar med beroendeutveckling, behandlingsutfall men också framgångsfaktorer för prevention. En annan gren inom mitt forskningsområde gäller prevention av alkohol och narkotika, inom arbetslivet, både primär- och sekundärprevention.

Riskbruk, skadligt bruk och beroende är ett biopsykosocialt problem där, förutom de psykologiska, biologiska och social faktorerna, även organisation, ekonomi, ledning och kunskapsstyrning skapar förutsättningarna för prevention, vård, stöd och behandling. Därför är också en del av min forskning att både utveckla tvärvetenskaplig forskning och att bedriva tvärvetenskaplig forskning inom området bruk, riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol, narkotika och spel.

Aktuella forskningsprojekt

Ø Alkoholprevention i arbetslivet (2023 - 2025) - ett tvärvetenskapligt projekt med Sahlgrenska Akademin, Handelshögskolan och Humanistiska fakulteten.

Ø Alkoholprevention arbetslivet – hur kan vi lära av de goda exemplen? (2023 - 2025) Tvärvetenskapligt forskningsprojekt Stockholms Universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet.

Ø Craving hos olika populationer med spelproblematik ett samarbete med professor Anders Håkansson vid Lunds Universitet drar igång 2023 - 2025.

Ø Läkemedelsanvändning hos substansberoende personer (2023 - 2024) Tvärvetenskapligt projekt med Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet.

Ø Långtidsuppföljning via register (15-årsuppföljning) om morbiditet och mortalitet hos alkoholberoende personer med speciellt fokus på cancerrelaterade sjukdomar. (2023) Detta projekt görs bland annat med cancerforskare Kerstin H Rauwolf, Tyskland

Ø Föräldraskap och alkoholkonsumtion (2023) där vi studerar hur föräldrars attityder och att bjuda sina barn på alkohol påverkar alkoholkonsumtion och alkoholproblem. Studien är prospektiv.

Valda publikationer

Bok (monografi):

Alborn, S-E, Berglund K, Boson K, Gerdner, A. (2023). Utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem [Choosing a path: Assessment, support and treatment for alcohol and substance use problems] Studentlitteratur.

Peer-review granskade vetenskapliga artiklar:

Berglund K., Boson K., Wennberg P. & Gerdner, A. (2022). Impacts of alcohol consumption by mothers and fathers, parental monitoring, adolescent disclosure and novelty-seeking behavior on the likelihood of alcohol use and inebriation among adolescents. International Journal of Adolescence and Youth, 2022, 27:1, 582-596 https://doi.org/10.1080/02673843.2022.2156298

Wilson Martinez, M., Berglund, K., Hensing, G., & Sundqvist, K. (2022). Swedish Managers’ and HR-Officers’ Experiences and Perceptions of Participating in Alcohol Prevention Skills Training: A Qualitative Study. Frontiers In Psychology, 2022, Vol. 13 https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.756343

Schückher, F., Berglund, K., Engström, I., & Sellin, T. (2022). Predictors for Abstinence in Socially Stable Women Receiving Treatment for Alcohol Use Disorder. Alcoholism Treatment Quarterly, 40(2), 244-257. https://doi.org/10.1080/07347324.2021.2018957

Berglund, K. (2020). Commentary on Witkiewitz et al. (2020): WHO risk drinking classification system is promising in clinical trials, but needs to be tested in other patient groups. Addiction (Abingdon, England), 115(9), 1681-1682. https://doi.org/10.1111/add.15102

Berglund K, Rauwolf KK, Berggren U, Balldin J, Fahlke C (2019) Outcome in relation to drinking goals in alcohol-dependent individuals: a follow-up study 2.5 and 5 years after treatment entry. Alcohol and Alcoholism, 54, 439 – 445. https://doi.org/10.1093/alcalc/agz042

Boson K, Wennberg P, Fahlke C Berglund K (2019) Personality traits as predictors of early alcohol inebriation among young adolescents: mediating effects by mental health and gender-specific patterns Addictive Behaviors 95, 152 – 159. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.03.011

Schuckher F, Sellin T, Engström I, Berglund K (2019) History of childhood abuse is associated with less positive treatment outcomes in socially table women with alcohol use disorder. BMC women´s health, 19, https://doi.org/10.1186/s12905-019-0857-4

Balldin J, Berglund K, Berggren U Wennberg P, Fahlke C (2018) Taq1A1 allele of the DRD2 gene region contribute to shorter survival time in alcohol-dependent individuals when controlling for the influence of age and gender. A follow-up study of 18 years. Alcohol and Alcoholism, 53, 216 – 220. https://doi.org/10.1093/alcalc/agx089

Rauwolf KK, Berglund K, Berggren U, Balldin J, Fahlke C (2017) The Influence of Smoking and Smokeless Tobacco on the Progression, Severity and Treatment Outcome in Alcohol-Dependent Individuals. Alcohol and Alcoholism, 52, 477-482. https://doi.org/10.1093/alcalc/agx031

Berglund K, Svensson I, Berggren U, Balldin J, Fahlke C (2016) Is There a Need for Congruent Treatment Goals Between Alcohol-Dependent Patients and Caregivers? Alcoholism Clinical and Experimental Research, 40, 874-879. https://doi.org/10.1111/acer.13003