Länkstig

Kristina Berglund

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Kristina Berglund

Bakgrund

Började studera psykologi 1999. Antagen som doktorand 2002. Disputerade 2009.

Undervisning

Text

Forskning

Jag forskar om psykologiska faktorers betydelse vid alkoholberoende. Syftet med min forskning är att öka kunskapen om psykologiska mekanismer till varför ett alkoholberoende uppkommer, hur ett alkoholberoende gestaltar sig för olika människor och vilka konsekvenser det får för individen och dess omgivning. Jag undersöker också vilka effekter behandling ger för olika grupper av alkoholberoende individer.

Valda publikationer

Berggren U, Berglund K, Eriksson M, Fahlke C, Zachrisson O, Balldin B (2003) Subnormal alpha-2-adrenoceptor mediated sedation during 6 months sobriety in male type 1 alcohol dependent subjects. Alcohol Alcohol 38:321-326

Berglund K, Berggren U, Fahlke C (2003) Åsikter om missbruk och missbrukare hos personal vid behandlingshem med olika teoretiska utgångspunkter. Nordisk Psykologi, 55:58-76

Berglund K, Berggren U, Bokström K, Eriksson M, Fahlke C, Karlsson M, Balldin J (2004) Changes of mental well-being during Minnesota treatment. Nordic J Psychiatry 58:383-388

Berglund K, Fahlke C, Berggren U, Eriksson M, Balldin J (2006) Personality profile in type 1 alcoholism: long duration of alcohol intake and low serotonergic activity are predictive factors of anxiety proneness. J Neural Transm, in press

Berglund K, Fahlke C, Berggren U, Eriksson M, Balldin J (2006) Individuals with excessive alcohol intake recruited by advertisement: demographic and clinical characteristics. Alcohol and Alcoholism, in press

Berggren U, Berglund K, Fahlke C, Eriksson M, Balldin J. Tobacco use is associated with more severe alcohol dependence, as assessed by the number of DSM-IV criteria. Submited manuscript