Länkstig

Karin Trägårdh

Doktorand

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
SU Rättspsykiatri, Rågårdsvägen 5
Enhet CELAM, Hus 1 Gunnilse
Postadress
Centrum för etik, juridik och mental hälsa Rågården, Hus 1
SU-Östra sjukhuset 416 85 Göteborg

Om Karin Trägårdh

Karin Trägårdh är legitimerad psykolog och specialist i klinisk/forensisk psykologi, verksam inom den rättspsykiatriska vården vid Rågården, Verksamhet Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Karin har tidigare även arbetat flera år vid Rättsmedicinalverket (RMV), vid den rättspsykiatriska utredningsverksamhet, med rättspsykiatriska undersökningar och riskutredningar av livstidsdömda. Hon har därtill arbetat vid Statens Institutionsstyrelse (SiS) med vård av ungdomar med särskilda vårdbehov och/eller som har dömts till sluten ungdomsvård. Karin är doktorand och hennes doktorandprojekt avser Kvinnliga förövare av grovt/dödligt våld: Vilka är sambanden mellan mental hälsa, riskfaktorer för kriminalitet och gärningsbeteendet?

Kvinnor som begår grova våldsbrott, inklusive mord, har i relativt liten utsträckning varit föremål för systematiska studier såväl nationellt som internationellt. Enligt de få tidigare studier av kvinnliga och manliga förövare av dödligt våld har det dock framkommit betydande skillnader samt behov av att studera dessa separat. Att vår kunskap om de kvinnliga förövarna av dödligt våld är begränsad har konsekvenser för våra möjligheter att identifiera presumtiva förövare, offer och agera förebyggande. Det föreligger således ett behov av att ytterligare kartlägga kvinnliga förövare, vilket är syftet med föreliggande forskningsprojekt – att i termer av psykisk hälsa, riskfaktorer för aggressiv antisocial kriminalitet, gärningsbeteende och relation till offer identifiera de aspekter som karaktäriserar kvinnliga förövare av grovt/dödligt våld.

Forskargrupp Centrum för etik, juridik och mental hälsa, Göteborgs universitet (gu.se)