Länkstig

Emma Bolund Lauenstein

Doktorand

Sektionen för psykiatri och neurokemi
Besöksadress
SU Rättspsykiatri, Rågårdsvägen 5
Enhet CELAM, Hus 1, 413 45 Gunnilse
Postadress
Centrum för etik, juridik och mental hälsa Rågården, Hus 1
SU-Östra sjukhuset 416 85 Göteborg

Om Emma Bolund Lauenstein

Emma Bolund Lauenstein, MSc, Leg. psykolog/ doktorand. Anställd vid Rättsmedicinalverket. Kopplad till centrumbildningen CELAM vid Göteborgs universitet.

emma.bolundlauenstein@rmv.se