Länkstig

Annika Lindskog

Programansvarig

Institutionen för didaktik och pedagogisk
profession
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetsadjunkt

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
samhällsvetenskap
Fax
031-786 22 44
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B3 358
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Annika Lindskog

Forskningsintressen Mitt avhandlingsarbete har ett tydligt religionsdidaktiskt fokus. Jag har följt tretton gymnasielärare i religionskunskap under tre år, dels under deras sista året på lärarutbildningen och dels de två första åren som utexaminerade lärare. Genom intervjuer, enkäter och observationer av lärarnas undervisning undersöker jag deras förståelse av, och sätt att förhålla sig till religionskunskapsämnet, så som det tar sig uttryck i val av undervisningsinnehåll. 

Undervisningsintressen Mitt undervisningsintresse är framförallt det religionsdidaktiska fältet och det är också inom detta område inom lärarutbildningen som merparten av min undervisning har skett. Mitt intresse har även visat sig i min indirekta medverkan, gällande utformandet av kursplanen för religionskunskap inom Lgr11 och min direkta medverkan när det gäller ämnesplanen för religionskunskap inom Lgy11, i båda fallen som uppdrag för Skolverket. Det religionsdidaktiska intresset har även lett till arbetet med att leda framtagandet av nationella prov i religionskunskap för åk 6 och 9.