Länkstig

Tobias Hägerland

Viceprefekt

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C646
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Tobias Hägerland

Jag är universitetslektor i religionsvetenskap och teologi med inriktning på bibelvetenskap vid LIR. Efter min disputation vid Göteborgs universitet var jag 2009-2017 verksam som forskare och lärare vid Lunds universitet, där jag antogs som docent i Nya testamentets exegetik 2015.

Min forskning är för närvarande inriktad på den antika skolans inflytande på nytestamentliga texter. Jag har undersökt delar av de synoptiska evangelierna i detta perspektiv och ägnar mig nu åt ett mer omfattande projekt om Paulus och hans plats i den hellenistiska bildningstraditionen. Perspektivet finns också med i den introduktion till evangelierna som jag nyligen publicerat. Utöver detta intresserar jag mig för de nytestamentliga texter som ger uttryck för en framväxande kristendom vid slutet av första århundradet och början av det andra, och jag arbetar på en vetenskaplig kommentar till Pastoralbreven i serien Kommentar till Nya testamentet. Tidigare har jag forskat om den historiske Jesus och, förutom avhandlingen om Jesus och syndaförlåtelsen, publicerat två internationella konferensvolymer, flera artiklar och (tillsammans med docent Cecilia Wassén, Uppsala) en internationellt utgiven introduktionsbok på området.

Att få bidra till en utbildning av hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet är en angelägenhet för mig. Jag är huvudhandledare för Johanna Larsdal och har tidigare handlett Tobias Ålöw (disputerad 2020). Under åren 2021-2024 är jag viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LIR.

I tillägg till detta har jag engagerat mig något i den offentliga debatten om hur akademiska kärnvärden som kollegialitet, professionalitet och åsiktsmångfald bäst kan upprätthållas vid universiteten. Jag är medlem av organisationen Heterodox Academy.