Länkstig

Tobias Hägerland

Viceprefekt

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C646
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Tobias Hägerland

Jag är universitetslektor i religionsvetenskap och teologi med inriktning på bibelvetenskap vid LIR. Efter min disputation vid Göteborgs universitet var jag 2009-2017 verksam som forskare och lärare vid Lunds universitet, där jag antogs som docent i Nya testamentets exegetik 2015.

Min forskning är för närvarande inriktad på de nytestamentliga texter som ger uttryck för en framväxande kristendom vid början av det andra århundradet, och jag arbetar på en vetenskaplig kommentar till Pastoralbreven i serien Kommentar till Nya testamentet. Inom ramen för det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet Vid världens slut kommer jag att studera apokalyptiska motiv och föreställningar i sådana tidigkristna texter från 100-talet.

Ett annat forskningsintresse gäller den antika skolans inflytande på nytestamentliga texter. Jag har undersökt delar av de synoptiska evangelierna i detta perspektiv och ägnar mig nu åt att färdigställa ett par publikationer om Paulus och hans plats i den hellenistiska bildningstraditionen. Tidigare har jag forskat om den historiske Jesus och, förutom avhandlingen om Jesus och syndaförlåtelsen, publicerat två internationella konferensvolymer, flera artiklar och (tillsammans med docent Cecilia Wassén, Uppsala) en internationellt utgiven introduktionsbok på området.

Att få bidra till en utbildning av hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet är en angelägenhet för mig. Inom forskarutbildningen är jag huvudhandledare för Johanna Larsdal och har tidigare handlett Tobias Ålöw (disputerad 2020). Jag är även biträdande handledare för Maria Sturesson och David Svärd, båda vid Lunds universitet. Under åren 2021-2024 är jag viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LIR.

I tillägg till detta har jag engagerat mig något i den offentliga debatten om hur akademiska kärnvärden som kollegialitet, professionalitet och åsiktsmångfald bäst kan upprätthållas vid universiteten. Jag är medlem av organisationen Heterodox Academy.