Länkstig

Helena Lindholm

Professor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 21
41123 Göteborg
Rumsnummer
C506
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Prefekt

Institutionen för tillämpad
informationsteknologi
Telefon
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
BOX 100 Forskningsgången 6 Lindholmen
41296 Göteborg

Om Helena Lindholm

Jag är professor i freds- och utvecklingsforskning, med ett speciellt intresse för Mellanöstern, Palestinakonflikten, olika aspekter av den palestinska situationen, särskilt det palestinska flyktingskapet, men också identitet och motstånd. Jag har också ett särskilt intresse för flyktingskap och migrationsprocesser i relation till konflikt och utsatthet samt för diasporabefolkningar samt för statslöshet. ordförande för regeringens Expertgrupp för biståndsanalys och ledamot av styrelsen för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Jag hade under en lång tid ledningsuppdrag vid Göteborgs universitet och har således stor erfarenhet av sådana.

Jag undervisar för närvarande framförallt i Internationella relationer och Mellanösternstudier.