Länkstig

Andreas Nordin

Universitetslektor

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Andreas Nordin

IntresseområdenNepal, Tibet, Himalayaregionen. Religionsantropologi, hinduism, kognitiv religionsvetenskap, ritual, kultur och kognition, risk perception /hantering, religiöst våld, medicinsk antropologi, psykologisk antropologi, death studies, vetenskapsfilosofi, evolutionspsykologi.

Pågående forskningNon-funded research in the cognitive anthropology of religion and ritual studies.

FälterfarenhetEtt års fältarbete inom avhandlingsprojekt i Nepal och Tibet finansierat av Vetenskapsrådet (2003).

KonferenserRitual practicis in Indian religions and contexts. Dec 9-11 2004. History and anthropology of religion. Lund University.

UndervisningUndervisning på grundnivå.