Länkstig

Pauli Kortteinen

Universitetslektor

Institutionen för filosofi, lingvistik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Vicerektor

Universitetsledningen
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Vicerektor

Universitetsledningen
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Pauli Kortteinen

Pauli Kortteinen är sedan 1 oktober 2021 vicerektor för utbildning vid Göteborgs universitet. Vicerektor för utbildning har övergripande ansvar för utbildningsfrågor inklusive samverkan, internationalisering, digitalisering, tillgänglighet och hållbarhet med anknytning till utbildning. Vicerektor för utbildning är ordförande i utbildningsnämnden. I uppdraget ingår även övergripande ansvar för bildning, livslångt lärande och kulturfrågor.

Pauli Kortteinen är universitetslektor i lingvistik sedan 2012 och tidigare vicedekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten under perioden 2018–2021. Pauli Kortteinen har också varit bland annat prefekt, avdelningschef och studierektor vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Pauli Kortteinen läste sin grundutbildning vid Université de Nice i början på 1990-talet och efter fortsatta universitetsstudier i franska och allmän språkvetenskap/lingvistik antogs han 1999 till den nationella forskarskolan i moderna språk. Han disputerade i romanska språk 2005 vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintresse ligger främst inom språktypologi och lexikal semantik, särskilt verbala betydelsefält i svenskt-franskt jämförande perspektiv, samt översättningars stilistiska påverkan av källspråket. Pauli Kortteinen har omfattande undervisningserfarenhet främst inom grammatik, semantik, fonetik och språktypologi.