Länkstig

Karin Melin

Universitetslektor, adjungerad

Livssammanhang och hälsofrämjande
vård
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Doktorand

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg