Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Aron Onerup

Benämning saknas

Avd för
pediatrik
Besöksadress
Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh
41685 Göteborg
Postadress
Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh
41685 Göteborg

Om Aron Onerup

Jag arbetar som ST-läkare i Barnmedicin och Barn- och ungdomshematologi och onkologi vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Min forskning handlar om folkhälsovinster av fysisk aktivitet och jag disputerar 2021-03-12 på studier kring nyttan av fysisk aktivitet inför operation på grund av gallstenssjukdom och tjock- och ändtarmscancer. Utöver detta har jag varit inblandad i studier där vi utvärderat effekten av fysisk aktivitet på recept (FaR) och jag har varit inblandad i arbetet med boken FYSS (fysisk aktivitet som prevention och behandling) som både författare och redaktör. Framöver avser jag vara med och arbeta i projekt kring seneffekter efter behandling för barncancer.