Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Aron Onerup

Benämning saknas

Avd för
pediatrik
Besöksadress
Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh
41685 Göteborg
Postadress
Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh
41685 Göteborg

Om Aron Onerup

Jag arbetar som ST-läkare i Barnmedicin och Barn- och ungdomshematologi och onkologi vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Min forskning har hittills handlat om folkhälsovinster av fysisk aktivitet. Jag disputerade 2021-03-12 på studier kring nyttan av fysisk aktivitet inför operation på grund av gallstenssjukdom och tjock- och ändtarmscancer. Utöver detta har jag varit inblandad i studier där vi utvärderat effekten av fysisk aktivitet på recept (FaR) och jag har varit inblandad i arbetet med boken FYSS (fysisk aktivitet som prevention och behandling) som både författare och redaktör. Min forskning framöver handlar dels om att delta i flertalet uppföljande studier kring nyttan av fysisk aktivitet och kirurgi, och huruvida det kan anses säkert att vänta lite med operation för att hinna optimera patienter med bland annat livsstilsinterventioner. Dels håller jag på och bygger upp samarbete med befintliga projekt och är i uppstartsfasen av ett helt nytt projekt kring seneffekter efter behandling för barncancer.

Disputerade 2021

Titel på min avhandlingen är : The role of physical activity for recovery after surgical procedures. Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Hälsosamma levnadsvanor har positiv effekt på rehabiliteringen efter operation