Länkstig

Emilia Kristiansson

Doktorand

Sektionen för fysiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 11
413 90 Göteborg
Postadress
Box 432
405 30 Göteborg

Om Emilia Kristiansson

Doktorand vid Sektionen för Fysiologi på Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Jag är del av forskargruppen PONCH (Pregnancy Obesity Nutrition Child Health) som leds av professor Agneta Holmäng som är en pågående prospektiv, longitudinell studie som undersöker påverkan av kost, fetma och graviditetsdiabetes (GDM) på moderns och barnets metabola hälsa.

Mitt projekt handlar om att undersöka hälsa efter graviditetsdiabetes, framförallt utveckling av nedsatt blodsockerreglering och typ-2 diabetes. Hälsovariablerna som jag tittar på är bland annat olika blodvärden, kroppsmätning, fysiska tester (ex kondition och styrketester) samt självskattade frågeformulär (ex om fysisk aktivitet, psykiskt mående).

Handledare för mina doktorandstudier är Ulrika Andersson Hall (huvudhandledare), Agneta Holmäng (bihandledare) och Kristina Wallenius (bihandledare).

RIU (Riksidrottsuniversitet) student på GU.

Lite bakgrundsinformation:

  • Filosofie masterexamen, med huvudområdet idrottsvetenskap (Göteborgs Universitet)
  • Bachelor of Science, with First Class Honours, Sport and Exercise Science (Abertay University)
  • 10 års klinisk erfarenhet inom psykiatri och rättspsykiatri
  • Landslagsspelare för Svenska 7s rugby landslaget