Bild
Forskare på fartyg med farkost.
Länkstig

Polar Gliders

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
25 000 000 SEK
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Finansiär
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vetenskapsrådet, EU Horizon 2020, STINT

Kort beskrivning

Vi vill förstå de vitala processer i havet som styr det globala klimatet och hur dessa kan komma att ändras i en allt varmare värld.

Vårt forskningsfokus ligger på kraftspelet i den övre delen av havet, eftersom den verkar som gränsyta i utbytet av värme och kol mellan atmosfären och djuphavet.

Vårt mål är att åstadkomma värdefulla nya observationer i Antarktis, särskilt i de områden som är täckta av havsis, och kombinera dessa observationer med modelleringar för att ge ett helhetsperspektiv på polarhavens fysiska miljö.

Medlemmar

Sebastiaan Swart

Louise Biddle

Marcel du Plessis

Martin Mohrmann

Isabelle Giddy

Navigate to video: Diving for knowledge under Antarctic sea ice
Video (5:41)
Diving for knowledge under Antarctic sea ice