Bild
Sjöelefant med  CTD sensor på huvudet.
Sjöelefant med CTD sensor på huvudet.
Foto: Iain Field, IMAS Australia
Länkstig

MEOP – Observerar havet med hjälp av marina djur

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Vissa marina däggdjur reser tusentals kilometer för att leta efter föda och dyker ständigt till stora djup. Genom att förse dem med mätinstrument är det möjligt att i realtid observera deras beteende när de söker efter föda, och samtidigt samla in unika oceanografiska data i avlägsna polarområden.

Den här metoden möjliggör ett stort antal studier i gränssnittet mellan fysisk oceanografi och beteendeekologi. Det ger oss bättre förståelse för hur marina rovdjur använder sin miljö, samtidigt som djuren förser oss med data om temperatur och salthalt från tidigare outforskade platser.

Marina däggdjur med mätinstrument

Några av jordens marina däggdjur färdas tusentals kilometer för att leta efter föda och dyker ständigt till stora djup. Genom att förse dem med mätinstrument är det möjligt att i realtid observera deras beteende när de söker efter föda, och samtidigt samla in unika oceanografiska data i avlägsna polarområden.

Över 600 000 vertikala profiler av temperatur och salthalt har samlats in sedan 2004 i världshavet genom att fästa instrument på marina däggdjur, som till exempel sydlig sjöelefant.

Den här metoden möjliggör ett stort antal studier i gränssnittet mellan fysisk oceanografi och beteendeekologi. Det ger oss bättre förståelse för hur marina rovdjur använder sin miljö, samtidigt som djuren förser oss med data om temperatur och salthalt från tidigare outforskade platser. 

MEOP-nätverket

MEOP (Marine Mammals Exploring the Oceans Pole to Pole) samlar flera nationella forskningsprogram som tillsammans bidrar till en omfattande kvalitetskontrollerad databas med oceanografiska data från marina däggdjur i polarområdena.

MEOP är särskilt aktiv i polarområdena, där sälar har en avgörande roll för att observera förändrade förhållanden i haven.

Länk till MEOP:s hemsida.

Video

Fabien Roquet pratar om MEOP-projektet och AniBOS-projektet (Animal Borne Ocean Sensors). Seminariet är på engelska.

Navigate to video: AniBOS introducing a new Global Ocean Observing System network
Video (1:01:18)
AniBOS introducing a new Global Ocean Observing System network