Göteborgs universitet
Länkstig

Kurser i religionsvetenskap och teologi på avancerad nivå

Följande kurser ges på avancerad nivå i religionsvetenskap och teologi.

Hösttermin

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

RT2411 Nya religiösa rörelser 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2413 Ockultism och modernitet 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2416 Yoga och meditation: historiska och kritiska perspektiv 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2211 Global religion, migration och diaspora 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2212 Världens religioner 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2214 Religiös fundamentalism och våldsbejakande extremism 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2710 Fältstudiebaserade metoder och analyser i religionsvetenskap 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

BIBELVETENSKAP

RT2511 Manuskript och textkritik inom bibelvetenskap 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges jämn hösttermin)

RT2524 Gud, människa och genus i den hebreiska Bibeln, 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2513 Enhet eller mångfald? Berättelse, historia och ideologi i tidig kristendom 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges ojämn hösttermin)

RT2518 Korsfästelse i text, bild och arkeologi 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges jämn hösttermin)

RT2519 Bibeln och judisk-kristna relationer 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

KRISTENDOMENS HISTORIA

RT2111 Nya perspektiv på reformationen 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges jämn hösttermin)

RT2113 Kyrka i Västsverige 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges ojämn hösttermin)

SYSTEMATISK TEOLOGI

RT2311 Systematisk teologi: Läran om Gud 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges ojämn hösttermin)

RT2312 Etik, teologi och samhälle 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges ojämn hösttermin)

RT2314 Teologin och läsningen av Västerlandets historia 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges jämn hösttermin)

RT2320 Teologi och genus 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges jämn hösttermin)

RT2321 Skapelse, ekologi och människa i kristen teologi 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges jämn hösttermin)

RT2615 Hermeneutik: teologi och bibelbruk 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges ojämn hösttermin)

RT2714 Text, tradition och reflektion: teologiska metoder och analyser 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges jämn hösttermin)

ÄMNESÖVERGRIPANDE KURSER

RT2713 Historisk metod och analys inom religionsvetenskap och teologi 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

UPPSATSKURSER AVANCERAD NIVÅ

RT2901 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för magisterexamen 15 hp, halvfart dag respektive nät

RT2902 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen 15 hp, halvfart dag respektive nät

RT2903 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen 30 hp, hel- respektive halvfart dag respektive nät

Vårtermin

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

RT2417 Samtida esoterism 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2213 Religionskritik och nyateism 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2215 New Age, folktro och den andliga revolutionen 7,5 hp, halvfart dag respektive nät.

RT2216 Digital religion och populärkultur 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2613 Genus och sexualitet i religionsvetenskap 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2213 Religionskritik och nyateism 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

BIBELVETENSKAP

RT2521 Qumran och ny materiell filologi - Text och materiell kontext 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges ojämn vårtermin)

RT2517 Jesus bland den tidiga judendomens messiasgestalter 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (UTGÅR)

RT2514 Tidig judisk texttolkning – Principer och tekniker 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2522 Apokryfiska evangelier 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2523 Nya testamentet och ersättningsteologins uppkomst 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges ojämn vårtermin)

RT2516 Profeterna – form, intertextualitet och reception 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges jämn vårtermin)

RT2515 Efter Paulus – den senare brevlitteraturen i Nya testamentet 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges jämn vårtermin)

KRISTENDOMENS HISTORIA

RT2112 Liturgi, kultur och folkligt gudstjänstdeltagande 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

RT2114 Fromhetstraditioner inom Svenska kyrkan 7,5 hp, halvfart dag respektive nät

SYSTEMATISK TEOLOGI

RT2322 Anden och den kristna gemenskapen: pneumatologi och ecklesiologi 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges ojämn vårtermin)

RT2323 Den tidiga kyrkans teologi 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges ojämn vårtermin)

RT2315 Politisk teologi 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges ojämn vårtermin)

RT2317 Kristologi och frälsningslära 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges jämn vårtermin)

RT2318 Vetenskap och teologi: gemensamma rötter, konflikter och konversationer 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges jämn vårtermin)

RT2319 Reformationens teologi 7,5 hp, halvfart dag respektive nät (ges jämn vårtermin)

 

UPPSATSKURSER AVANCERAD NIVÅ

RT2901 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för magisterexamen 15 hp, halvfart dag respektive nät

RT2902 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen 15 hp, halvfart dag respektive nät

RT2903 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen 30 hp, helfart och halvfart dag respektive nät