Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Kurser i religionsvetenskap och teologi på avancerad nivå

Följande kurser ges på avancerad nivå i religionsvetenskap och teologi.

Hösttermin

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

RT2411 Nya religiösa rörelser 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2413 Ockultism och modernitet 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2415 Religion och konst: från grottmålning till gatukonst 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges enbart nät ht20)

RT2416 Yoga och meditation: historiska och kritiska perspektiv 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges enbart nät ht20)

RT2211 Global religion, migration och diaspora 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2212 Världens religioner 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2213 Religionskritik och nyateism 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2214 Religiös fundamentalism och våldsbejakande extremism 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2711 Kvalitativa fältstudier och analyser i religionsvetenskap 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2712 Kvantitativa fältstudier och analyser i religionsvetenskap 7,5 hp, halvfart dag resp nät

BIBELVETENSKAP

RT2511 Manuskript och textkritik inom bibelvetenskap 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2512 Manligt och kvinnligt? Genus, Gud och människa i den hebreiska Bibeln 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2513 Enhet eller mångfald? Berättelse, historia och ideologi i tidig kristendom 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej ht20)

RT2518 Korsfästelse i text, bild och arkeologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2519 Bibeln och judisk-kristna relationer 7,5 hp, halvfart dag resp nät

KRISTENDOMENS HISTORIA

RT2111 Nya perspektiv på reformationen 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2113 Kyrka i Västsverige 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej ht20)

SYSTEMATISK TEOLOGI

RT2311 Systematisk teologi: Läran om Gud 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej ht20)

RT2312 Etik, teologi och samhälle 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej ht20)

RT2313 Historisk teologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej ht20)

RT2314 Teologin och läsningen av Västerlandets historia 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2320 Teologi och genus 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2321 Skapelse, ekologi och människa i kristen teologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2615 Hermeneutik: teologi och bibelbruk 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej ht20)

RT2714 Text, tradition och reflektion: teologiska metoder och analyser 7,5 hp, halvfart dag resp nät

ÄMNESÖVERGRIPANDE KURSER

RT2713 Historisk metod och analys inom religionsvetenskap och teologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät

LIR208 Vetenskaplig publicering 15 hp, halvfart dag (ges ej ht20)

UPPSATSKURSER AVANCERAD NIVÅ

RT2901 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för magisterexamen 15 hp, halvfart dag

RT2902 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen 15 hp, halvfart dag

RT2903 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen 30 hp, hel- respektive halvfart dag

Vårtermin

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

RT2412 Moderna gururörelser 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2215 New Age, folktro och den andliga revolutionen 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2216 Digital religion och populärkultur 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2611 Pilgrimsvandring och religiös turism 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2613 Genus och sexualitet i religionsvetenskap 7,5 hp, halvfart dag resp nät

BIBELVETENSKAP

RT2521 Qumran och ny materiell filologi - Text och materiell kontext 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2517 Jesus bland den tidiga judendomens messiasgestalter 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2514 Tidig judisk texttolkning – Principer och tekniker 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2520 Paideia i Nya testamentet - grekiska och judiska bildningstraditioner 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2516 Profeterna – form, intertextualitet och reception 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej vt21)

RT2515 Efter Paulus – den senare brevlitteraturen i Nya testamentet 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej vt21)

KRISTENDOMENS HISTORIA

RT2112 Liturgi, kultur och folkligt gudstjänstdeltagande 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2114 Fromhetstraditioner inom Svenska kyrkan 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej vt21)

SYSTEMATISK TEOLOGI

RT2322 Anden och den kristna gemenskapen: pneumatologi och ecklesiologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2323 Den tidiga kyrkans teologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2325 Teologisk estetik: konst och konstteori i kristen tradition 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2324 Den frikyrkliga rörelsens historia och teologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2315 Politisk teologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT2316 Teologi och kyrkoliv i Afrika 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej vt21)

RT2317 Kristologi och frälsningslära 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej vt21)

RT2318 Vetenskap och teologi: gemensamma rötter, konflikter och konversationer 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej vt21)

RT2319 Reformationens teologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej vt21)

ÄMNESÖVERGRIPANDE KURSER

RT2414 Religion i USA 7,5 hp, halvfart dag resp nät (ges ej vt21)

RT2614 Interreligiösa relationer 7,5 hp, halvfart dag resp nät

UPPSATSKURSER AVANCERAD NIVÅ

RT2901 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för magisterexamen 15 hp, halvfart dag

RT2902 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen 15 hp, halvfart dag

RT2903 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen 30 hp, helfart resp halvfart dag