Länkstig

Kristologi och frälsningslära

Kurs
RT2317
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Reflektionen över Jesus Kristus (kristologin) och frågan om frälsningen
har på många sätt alltid varit centrum i den kristna teologin. I den här
kursen studerar du hur den teologiska förståelsen av dessa teman växte
fram och hur de diskuteras idag.

Vikt läggs vid att förstå hur
kristologin och frälsningsläran hänger ihop och hur de integreras i den
vidare teologiska reflektionen. Men betydelsefullt är också hur teologin
relaterar till andra filosofiska och etiska frågor: Vad är en människa?
Vad innebär det att vara fri? Hur lever vi ett gott liv? Fokus ligger
på läsning och diskussion av primärtexter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten