Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristologi och frälsningslära

Kurs
RT2317
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22378
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22387
Ansökan stängd

Om utbildningen

Reflektionen över Jesus Kristus (kristologin) och frågan om frälsningen
har på många sätt alltid varit centrum i den kristna teologin. I den här
kursen studerar du hur den teologiska förståelsen av dessa teman växte
fram och hur de diskuteras idag.

Vikt läggs vid att förstå hur
kristologin och frälsningsläran hänger ihop och hur de integreras i den
vidare teologiska reflektionen. Men betydelsefullt är också hur teologin
relaterar till andra filosofiska och etiska frågor: Vad är en människa?
Vad innebär det att vara fri? Hur lever vi ett gott liv? Fokus ligger
på läsning och diskussion av primärtexter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.