Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Den tidiga kyrkans teologi

Kurs
RT2323
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Den patristiska perioden är den mest formativa perioden i den kristna
teologins historia. Genom att studera den ges en privilegierad position
från vilken hela den teologiska tanketraditionen kan förstås, med sina
grundläggande motiv, problem och lösningar. Det är i den här perioden
som den tidiga kyrkan med sitt bibliska arv slår rot i den antika
grekiska och romerska världen. Att studera patristisk teologi är
emellertid mer än bara en historisk övning. Eftersom vår tids teologi
väldigt ofta karaktäriseras av att arbeta nära de antika källorna är
goda kunskaper i den tidiga kyrkans teologi avgörande också för
kvalificerat teologiskt arbete idag. Den här kursen fokuserar på läsning
av patristiska primärtexter och erbjuder en fördjupad förståelse av den
tidiga kyrkans teologiska situation.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.