Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anden och den kristna gemenskapen: pneumatologi och ecklesiologi

Kurs
RT2322
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24873
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24881
Ansökan stängd

Om utbildningen

Den här kursen behandlar läran om den Helige Ande – pneumatologi – såsom
den har utvecklats historiskt i den kristna kyrkan och i den samtida
teologiska reflektionen. Den behandlar också den näraliggande teologin
om kyrkan, vanligen kallad ecklesiologi. Teologin om Anden och kyrkan
har debatterats flitigt genom historien, inte bara bland teologer utan
också bland filosofer och i relation till politiska frågor. I den
samtida globala kontexten har i synnerhet läran om Anden kommit i nytt
fokus som ett resultat av den växande pentekostala-karismatiska
rörelsen. Genom ett studium av signifikanta teologiska texter erbjuder
den här kursen en förståelse av denna teologi i sin kontext. Den utgör
därmed en god grund för vidare teologisk reflektion kring Ande och
gemenskap med en fördjupad kunskap om de viktigaste källorna och de mest
centrala frågeställningarna.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.