Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fromhetstraditioner inom Svenska kyrkan

Kurs
RT2114
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22354

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22353

Om utbildningen

I denna kurs möter du olika fromhetstraditioner inom Svenska kyrkan i
modern tid. Du breddar och fördjupar din kunskap om gammalkyrklighet,
högkyrklighet, folkkyrklighet och lågkyrklighet och får därigenom
redskap för att förstå ställningstaganden, konflikter och praktiska
fromhetsuttryck inom Svenska kyrkan. Du får också möjlighet att fördjupa
dig inom någon av dessa fromhetstraditioner.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.