Länkstig

Tidig judisk texttolkning - Principer och tekniker

Kurs
RT2514
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22376
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22385
Ansökan stängd

Om utbildningen

Här får du studera utvalda tidiga judiska och rabbinska texter. Vi
fokuserar på texter ur Dödahavsrullarna, Mishnah, Tosefta, midrasher,
och den babylonska samt den palestinensiska Talmud.

Kursen belyser också
tidiga principer för texttolkning som pesher, midrash, pardes,
florilegier, samt inkluderar analys av texter i vilka dessa
texttolkningsprinciper används. Du får de kunskaper och verktyg som
behövs för att genomföra ett kritiskt studium av dessa texter och
vägleder dig i förklaringen och analysen av utvalda perikoper.

Vi berör
även betydelsen av kunskap om dessa tolkningsprinciper för förståelsen
vid exeges av den Hebreiska bibeln och Nya testamentet samt för
judisk-kristna relationer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180hp, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning eller motsvarande utländsk examen. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten