Göteborgs universitet
Länkstig

Forskarutbildning idé- och lärdomshistoria

Forskningen inom idé- och lärdomshistoria i Göteborg spänner över vida fält och institutionens forskare utvecklar idéhistoriska perspektiv på en mängd olika områden: från politik, filosofi och estetik, till vetenskap, teknik och medicin.

Under en forskarutbildning i idé- och lärdomshistoria designar och genomför du en egen vetenskaplig studie, och redovisar denna i form av en doktorsavhandling. Med stöd från erfarna handledare har du stor frihet att utveckla ditt projekt, med avseende på tematik, material och tidsperiod.

Idé- och lärdomshistoria är ett brett ämne, vilket också återspeglas i forskarutbildningen, där doktorander alltså kan arbeta med väldigt olikartade frågor. Som stöd för arbetet finns, utöver handledare, ett aktivt doktorand- och forskarseminarium, utvecklade kurspaket och förstås kollegiet av andra doktorander. Du ges också möjlighet att ansluta dig till den Nationella forskarskolan i historiska studier, vilket vidgar vyerna ytterligare, såväl inom som utom landets gränser.

När vi utlyser doktorandtjänster söker du, i konkurrens med andra, på en projektplan, som du formulerar själv, liksom dina magister- eller masteruppsatser. Innan beslut fattas om vem som ska kallas till tjänsten granskas inkomna ansökningar av ämnets handledarkollegium, som sållar fram och rangordnar de starkaste kandidaterna.