Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Forskarutbildning idé- och lärdomshistoria

Forskningen inom idé- och lärdomshistoria i Göteborg spänner över vida fält och institutionens forskare utvecklar idéhistoriska perspektiv på en mängd olika områden: från politik, filosofi och estetik, till vetenskap, teknik och medicin.

Teman som studeras rör bland annat postkolonial teori, europeisk identitet, miljö och ekokritik, genusfrågor, modernitetens omvandlingar, det kritiska tänkandets villkor och kunskapens materialiteter. Dessutom bedrivs forskning kring texttolkning, begreppshistoria och historiografi. Forskning om moderna tider dominerar, men ett flertal forskare är engagerade i undersökningar av tidigmoderna förhållanden och teman. Geografiskt sett dominerar forskning om ämnen hemmahörande i europeiska sammanhang, men även globala ämnen behandlas.