Länkstig

Naturens roll i häxdebatten granskas i nytt doktorandprojekt

Hur viktig var naturen i den debatt om häxor som pågick i England under 1600-talet? Det ska doktoranden Johanna Johannsdottir Damaris studera.

Häxprocesser pågick i den kristna världen redan från 1200-talet och framåt, det var framförallt kvinnor som anklagades för häxeri och i många fall avrättades.

Bild
Porträtt Johanna Johannsdottir Damaris

Johanna Johannsdottir Damaris, forskarstuderande i idé- och lärdomshistoria, ska granska den diskussion om häxors vara eller icke-vara som pågick i England under tidigmodern tid.

– Min avhandling kommer att ta upp på vilket sätt natursynen är viktig i debatten om häxor. Jag ska studera teologer, filosofer och andra som diskuterar om häxor finns eller inte, säger Johanna Johannsdottir Damaris.

Pakt med Djävulen

En del i diskussionen handlade om att häxorna skulle ha en pakt med Djävulen, som ska ha blivit utkastad ur Guds rike för 6 000 år sedan.

– Djävulen ska alltså ha levt på jorden i 6 000 år och ha lika lång erfarenhet av att leva med djur, hav och skog. De kunskaperna ska häxorna ha fått tillgång till, och jag ska undersöka vad det betyder. Vad innebär det att häxorna kan få fisk att försvinna från havet, eller göra sin grannes hästar och får sjuka?

Dokument från rättegångar

Johanna Johannsdottir Damaris kommer att använda två typer av material: dels filosofiska verk och andra liknande texter, dels pamfletter som tar upp konkreta rättsfall och rättegångar.

– Avhandlingen kommer dels att handla om debatten huruvida häxor kan existera eller inte, dels vad som faktiskt skedde i rättegångarna.

Har ditt arbete försvårats på grund av covid?

– Jag har tänkt åka till England och titta på dokument, men det hade ändå inte varit första eller andra terminen så det är inte några konkreta planer som har blivit förstörda. Jag hoppas att jag kan åka andra eller tredje året.

Hur kom du in på det här området?

– Jag har tidigare forskat på natursyn och naturteologiska teman i den engelska tidigmoderna tiden, dessutom har jag jobbat med att transkribera rättsprotokoll från norska häxprocesser. Jag tänkte att jag kunde kombinera de två ämnena och började titta på England, och det finns mycket att hämta där. Där löper naturfilosofiska och naturteologiska diskussioner parallellt med häxprocesserna och går ibland ihop, säger Johanna Johannsdottir Damaris.

Text: Elin Widfeldt