Bild
Äldre karta över Storbritannien
Länkstig

Visions Beyond Empire

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

I Jens Norrbys avhandling undersöker han de föreställningar om Storbritanniens post-imperialistiska möjligheter som uppkommer och utvecklas inom den federalistiska traditionen från 1884 till 1949. Federalisterna förespråkade att Storbritannien skulle gå med i en ny större union för att behålla sin globala relevans även efter imperiets fall. I deras övertygelse om imperiets eventuella slut var de mycket tidiga och det faktum att de utvecklade modeller för Storbritanniens avkolonialisering så tidigt som slutet av 1800-talet gick emot tidens dominerande strömningar.

Utöver det mer fokuserade avhandlingsarbetet har Jens Norrby också intresserat sig för Storbritanniens självförståelse i relationen till imperiets nedgång mer generellt, särskilt i förhållande till Brexit.