Länkstig

Kunskap som frigörelse hos Platon

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

Anton Svanqvists avhandling undersöker den antike filosofen Platons syn på kunskap som väg till existentiell frigörelse eller ”frälsning”. För oss idag ligger det kanske närmare till hands att förknippa frälsningstanken med trosbaserad hängivelse, liksom filosofisk kunskap i vår värld brukar kretsa kring diskursiv teoribildning. I antiken utgjorde dock filosofin ett omfattande levnadssätt, och Platons dialoger erbjuder dramatiska gestaltningar av en filosofisk väg där människan tänks kunna frigöra sig från oreflekterade livsmål och begär för att i stället tränga fram till levd insikt om det yttersta Goda. Genom en läsning av utvalda dialoger i sina antika sammanhang, med förankring i tidens politiska, religiösa och andra kontexter, syftar avhandlingen till att begripliggöra tanken att kunskap är det som med Platons ord ”frälser våra liv”.