Länkstig

Modets retorik och etablering 1818-1844

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

Arbetet belyser Karl Johantiden då mode etableras i Sverige bland den urbana borgerligheten. Avhandlingen tar avstamp i en moralisk och politisk motsättning som bryter igenom åren 1817 och 1820. Riksdagen stiftar de sista lagarna mot överflödsvaror, där mode ingår. Samtidigt initierar den tillträdande kung Karl XIV Johan en modetidskrift. Med tiden vinner modet legitimitet och etableras som en del av den urbana kulturen. Med idéhistoriska metoder behandlar avhandlingen dåtidens syn på frågor som i dag är aktuella inom modeforskningen, såsom kulturell appropriering, fetischering av det nya, fåfänga, shaming och moral.

Längre beskrivning

Arbetet belyser Karl Johantiden då mode etableras i Sverige bland den urbana borgerligheten. Avhandlingen tar avstamp i en moralisk och politisk motsättning som bryter igenom åren 1817 och 1820. Riksdagen stiftar de sista lagarna mot överflödsvaror. Där ingick mode. Samtidigt initierar den tillträdande kung Karl XIV Johan en modetidskrift, sammantaget ett skeende som vittnar om en diskursiv strid där modet med tiden vinner legitimitet och etableras som en del av den urbana kulturen. Denna process där modet efter hand etableras och naturaliseras, analyseras med utgångspunkt i Konst- och nyhetsmagasin, senare Magasin för konst nyheter och moder, utgiven av konstidkaren och kammarherren Fredrik Boye åren 1818-44. Med idéhistoriska metoder behandlar avhandlingen dåtidens syn på frågor som i dag är aktuella inom modeforskningen, såsom kulturell appropriering, fetischering av det nya, fåfänga, shaming och moral.

Magasin för Konst, Nyheter och Moder 1833
Foto: Illustratör: okänd, Magasin för Konst, Nyheter och Moder 1833