Bild
Från ”The apprehension and confession of three notorious witches” (anonym pamflett, 1589).
Länkstig

Interpreting human/nature relations in the debate on witchcraft in early modern England

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

Damaris forskningsprojekt utforskar sambanden mellan natursyn och människosyn i debatten kring häxor och häxeri i det tidigmoderna England, särskilt relaterat till föreställningar om ”det naturliga” och ”det preternaturliga”. Avhandlingen undersöker hur naturerfarenheter presenteras och görs begripliga i diskussionen om huruvida människor kan påverka naturens gång, djurliv, hälsa och väderfenomen.