Länkstig

Doktorandprojekt om demokratisk fostran i skolan

Skolan spelar en stor roll för att forma medborgare i enlighet med samhällets ideal. Tove Andersson är ny doktorand vid Göteborgs universitet och ska under fyra år fördjupa sig i hur synen på demokratisk fostran i skolan har förändrats över tid.

Tove Andersson började sin doktorandanställning i höstas och är kopplad till både utbildningsvetenskap och idéhistoria.

– Mitt avhandlingsarbete ska handa om skolans uppgift att fostra demokratiska medborgare, och hur man har tolkat det under 1900-talet i Sverige. Jag har själv en bakgrund som gymnasielärare och tycker att det här är en både svår och intressant fråga för skolan, säger Tove Andersson.

Bild
Porträtt Tove Andersson

Ska eleverna formas till demokrater?

Ett grundläggande problem med idén om att fostra demokratiska medborgare är om det går att forma någon till att bli självständig och ansvarstagande.

– Ska man forma eleverna till demokrater eller är det de som skall forma det demokratiska samhället? I olika tider har man sett olika på denna balans och det är bland annat detta jag vill undersöka i min avhandling.

Fokuserar på två tidsperioder

Tove Andersson ska granska skolans styrdokument, utredningar och titta på hur den allmänna debatten om demokratibegreppet i skolan har sett ut. Avhandlingen kommer framförallt att fokusera på två perioder.

– Jag har tänkt göra nedslag dels efter andra världskriget, då erfarenheterna av totalitarismen färgade debatten kring demokratin och skolans demokratiska uppfostran, dels på 1990-talet, då Sveriges välfärdspolitik förändrades mycket och det var ekonomisk kris. Under båda dessa tidsperioder initierades stora förändringar i den svenska skolan som också inbegrep olika sätt att resonera kring demokratisk fostran.

"Kastar nytt ljus över samtiden"

Tove Andersson hoppas att studien ska kunna bidra till ett samtal om demokratisk fostran och vad det kan innebära i dagens skola.

– Det bästa med idéhistoria tycker jag är att man inte bara lär känna historien utan att den också kastar nytt ljus över samtiden.

Hur valde du det här ämnet?

– Jag är intresserad av hur man ser på människor, hur människan lär sig saker, utvecklas och formas – och inte minst av hur institutioners människosyn bidrar till att forma människor. Det är centrala frågor i skolan, och jag tycker att det här är ett intressant sätt att angripa dem, säger Tove Andersson.

CUL-doktorand

Att vara CUL-doktorand innebär att vara knuten till två enheter inom Göteborgs universitet: dels forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL), dels ett ytterligare ämne. Tove Andersson skriver inom ämnet idé- och lärdomshistoria och är därför anställd på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR).