Länkstig

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg
Leveransadress
Magasinsgatan 34


Om Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet är ett kvalificerat administrativt stöd åt fakultetsstyrelse och dess beredningsorgan, fakultetsledning och prefektråd.

Fakultetskansliet ger också viss administrativ service åt fakultetens institutioner och enheter samt ansvarar för delar av studievägledning och utbildningshandläggning för lärarutbildningen.

Kansliet ska genom sitt arbete bidra till att universitetet når målen i vision2020.