Länkstig

Anna Peixoto

Om Anna Peixoto

Anna har sedan 2008 arbetat med jämställdhetsfrågor på olika sätt som led i universitetets interna kvalitetsarbete. Hon har också varit del av det nationella stödet för Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU).

Hon disputerade 2014 i arbetsvetenskap med avhandlingen ”De mest lämpade – en studie av doktoranders habituering på det vetenskapliga fältet.” Avhandlingen handlar om universitetet som arbetsplats och ytterst om forskarutbildningen, doktorandernas arbetsvillkor och hur doktoranderna skolas till att bli forskare.

Anna har hållit många workshops kring handledarskap och doktorandskap vid flera lärosäten i Sverige. Hon är också involverad handledarutbildningen inom CARTA: Consortium for Advanced Research Training in Africa. Därtill har Anna undervisat i till exempel projektledarskap, utvärdering, vetenskapteori och arbetsvetenskap.

Hon var med och utvecklade Arbetsvetarprogrammet där hon också varit programansvarig, 2009-2010 samt 2015-2018. Anna var också prefekt vid institutionen från hösten 2018 till våren 2023. Sedan 1 juli 2023 är Peixoto tillförordnad vicedekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Vid sidan om forskning, undervisning och ledningsuppdrag är Anna en av redaktörerna för tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv.