Länkstig

Anna Peixoto

Prefekt

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F241
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anna Peixoto

Anna arbetar sedan 1 juli 2018 som prefekt på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Hon disputerade 2014 i arbetsvetenskap med avhandlingen ”De mest lämpade – en studie av doktoranders habituering på det vetenskapliga fältet.” Avhandlingen handlar om universitetet som arbetsplats och ytterst om forskarutbildningen, doktorandernas arbetsvillkor och hur doktoranderna skolas till att bli forskare.

Anna har sedan 2008 arbetat med jämställdhetsfrågor på olika sätt som led i universitetets interna kvalitetsarbete. Hon har också varit del av det nationella stödet för Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU).

Hon har hållit många workshops kring handledarskap och doktorandskap vid flera lärosäten i Sverige. Hon är också involverad handledarutbildningen inom CARTA: Consortium for Advanced Research Training in Africa. Därtill har Anna undervisat i till exempel projektledarskap, utvärdering, vetenskapteori och arbetsvetenskap.

Hon var med och utvecklade Arbetsvetarprogrammet där hon också varit programansvarig, 2009-2010 samt 2015-2018.

Vid sidan om prefektskap, forskning och undervisning är Anna en av redaktörerna för tidskriften Arbetsmarknad & arbetsliv.