Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Fem studerande i våtdräkter, cyklop och snorkel undersöker havet
Undersökningar genom snorkling är en typ av fältarbete
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Utbildning

Kristineberg marina forskningsstation är en nationell och internationell resurs för universitetsutbildning inom en rad marina discipliner. Här finns utmärkta möjligheter för utbildning i fält och på labb.

Universitetskurser

Det är främst Göteborgs universitet och Stockholms universitet som på Kristineberg ger kurser på grundutbildnings-, masters- och forskarutbildningsnivå. Dessutom kommer kurser från flera europeiska länder till vår station.

Vill du som universitetsstuderande gå en kurs på Kristineberg skall du kontakta respektive studievägledare på ditt universitet, t ex i Göteborg eller Stockholm.

Vill du som universitetslärare förlägga en kurs till Kristineberg skall du ansöka om plats.

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Övriga kurser och studiebesök

Det finns också möjlighet för skolorföretag och andra grupper att förlägga eller få utbildning i marina vetenskaper vid Kristineberg. Kontakta Bokningen för mer information.