Göteborgs universitet

Försöksdjur

För att arbeta med ryggradsdjur eller bläckfiskar i forskningssyfte krävs ett djurförsöksetiskt tillstånd. Det utfärdas av Jordbruksverket.

Djurförsök som görs vid Kristineberg handläggs i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, där möten hålls ungefär en gång i månaden (dock inte i juli). För att få tillstånd att utföra djurförsök på ryggradsdjur (vanligen fisk) och cephalopoder (bläckfiskar) vid Kristineberg, behöver en ansökan skrivas till nämnden och denna måste bli godkänd innan arbetet startar. En ansökan om tillstånd för ditt djurförsök kostar 15 000 SEK. Normalt är arbetet att skriva en ansökan även tidskrävande, och beroende på hur avancerat försöket är kan det ta dig över en veckas heltidsarbete, utöver möten med föreståndare och veterinär för konsultation. Inför konsultationen måste ansökan också kontrolleras, och normalt behöver föreståndare och ansvarig veterinär planera in detta i sina scheman. Om ansökan inte godkänns av nämnden kommer denna bordläggas till nämndens nästa möte, en månad senare. Det är inte ovanligt, och måste beaktas i din planering.

Planera därför att skicka in din ansökan i god tid före starten på ditt tilltänkta experiment, och lämna utrymme i din tidsplan för att den kan bli bordlagd. Vi rekommenderar att du kontaktar Kristinebergs försöksdjursföreståndare och lämnar intresse för ditt planerade försök minst 5 månader innan ankomst till stationen. 

Ansökan skrivs genom Jordbruksverkets e-tjänst. Eftersom försöksledaren måste bli knuten till stationens verksamhet behöver ansökan göras i dialog med försöksdjursföreståndaren.

 

Vi rekommenderar följande tidsplan:

Fem månader innan ankomst:

Kontakta föreståndare med dina önskemål om försök

Fyra månader innan:

Du har skrivit klart en färdig ansökan, konsultation med föreståndare och veterinär sker och du redigerar den efter deras rekommendationer.

Tre månader innan: 

Du skickar in din ansökan till nämnden, inom ca en vecka kallas du till ett beredningsmöte där frågor om din ansökan från nämndens beredningsgrupp hanteras. Beredningsgruppen tar sedan upp din ansökan till röstning vid Göteborgs Djurförsöksetiska nämnd.

Om din ansökan blir nekad eller bordlagd har du i detta läge möjlighet att redigera den för att så den kan behandlas på nytt vid nästa möte.

En månad innan försök:

Du har ett svar på om din ansökan är godkänd och du kan utföra ditt försöka vid stationen. 

Ett godkänt tillstånd är giltigt i fem år.