Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Kristineberg marina forskningsstation
Länkstig

Kristineberg Talks

Kristineberg Talks är livesända föredrag där forskare på Kristineberg Center berättar om havet och sin forskning på ett lättillgängligt och spännande sätt. Föredragen riktar sig till alla som är intresserade av havet, dess organismer och den senaste forskningen inom området.

Kommande föredrag

Föredraget hålls på engelska

24 januari 2022 – Why you should care about ocean acidification and what you can do about it

Sam Dupont, forskare, Göteborgs universitet

Ocean acidification is another consequence of our carbon dioxide emissions. It is an invisible threat but with real consequences for the ocean but also for us. This talk will answer a few questions: What is ocean acidification? How will ocean acidification affect the ocean? How is ocean acidification affecting things we care about? How do we know? What can we do about it? And finally, what can YOU do about it?

 

Tidigare föredrag

6 december 2021 - Avgasrening på fartyg – bra lösning eller ett sätt att flytta miljögifter från luft till hav?

Maria Granberg, forskare, IVL Svenska miljöinstitutet

Fartygstransporter anses generellt mer klimatsmarta och fartygstrafiken har aldrig varit så omfattande som den är idag. Men fartyg släpper också ut en rad föroreningar. Nyligen beslöt FN:s sjöfartsorgan IMO att kraftigt begränsa svavelutsläppen från fartygsavgaser. För att tillmötesgå de nya kraven installerar nu fartyg i ökande takt så kallade skrubbrar. Dessa reningssystem duschar rökavgaserna med havsvatten som sedan leds ner i havet. Men är det egentligen så smart att flytta avgaser från luften ner i havet?

15 november 2021 – Främmande fenor i fjordarna - hur förändras Sveriges fiskfauna?

Leon Green, forskare, Göteborgs universitet

I takt med att handel och sjöfart ökar, så ökar också införseln av främmande arter till våra vatten. Parallellt med det så värms havet av klimatförändringarna vilket får sydliga arter att röra sig norrut. Sverige är redan fullt av spännande fiskar - men vi kan vänta oss fler!

25 oktober 2021 – Framtidens mat är blå

Kristina ”Snuttan” Sundell, professor, Göteborgs universitet

För att världens växande befolkning ska ha mat på tallriken behövs nya, hållbara sätt att producera näringsriktiga livsmedel. I nästa Kristineberg Talk får du veta varför framtidens mat kommer från havet. Då berättar forskaren Kristina "Snuttan" Sundell om hållbart vattenbruk.

20 september 2021 – Gullmarsfjordens hemliga liv

Fredrik Gröndahl, marinbiolog, Göteborgs universitet och KTH

Vad gör Gullmarsfjorden i Bohuslän så speciell? Under ett föredrag får du följa med marinbiologen Fredrik Gröndahl ner under Gullmarfjordens yta. Med hjälp av undervattensrobotar får vi se unika bilder av organismerna som lever i fjorden. Du får även veta varför forskare har intresserat sig för fjorden i snart 200 år.