Bild
Molekylärbiologen Anton Rydberg vid mikroskopet.
Anton Rydberg, forskningsassistent på Fluicell.
Foto: Jonas Stenström
Länkstig

Vad jobbar molekylärbiologer med?

Som molekylärbiolog kan du arbeta inom en mängd olika områden, både i den privata och i den offentliga sektorn. Här hittar du exempel på branscher du kan jobba i och arbetsuppgifter som kan ingå i ditt framtida jobb. Du hittar också en lista på möjliga yrkestitlar.

Arbetsmarknaden för molekylärbiologer

Arbetsmarknaden för molekylärbiologer är idag i balans, det vill säga att det finns ungefär lika många utbildade som jobb. Prognosen är att arbetsmarknaden fortsatt är i balans om fem år.

Vilka branscher kan molekylärbiologer jobba i?

Exempel på arbetsplatser inom den privata sektorn:

 • Bioteknikföretag
 • Diagnostikföretag
 • Life science-företag
 • Livsmedelsföretag
 • Läkemedelsindustri

Exempel på arbetsplatser inom den offentliga sektorn:

 • Diagnostiska laboratorier inom sjukvården
 • Statliga verk och myndigheter
 • Universitet och högskolor
 • Skolor om du kompletterar din utbildning med en lärarbehörighet

Vilka arbetsuppgifter kan en molekylärbiolog ha?

Som molekylärbiolog kan du jobba med exempelvis:

 • Laboratorie- och forskningsarbete
 • Analys och provtagning
 • Handläggning och administration
 • Projektledning, planering och samordning
 • Information och rådgivning
 • Utredning
 • Verksamhetsledning
 • Utbildning och undervisning
 • Produktutveckling
 • Kvalitetssäkring
 • Marknadsföring och försäljning

Yrkestitlar för molekylärbiologer

Exempel på yrkestitlar som våra tidigare studenter har:

 • Analyst Environmental Auditing
 • Development Engineer
 • Director Industrial Relations
 • Embryolog
 • Forensisk laborant
 • Forskare
 • Forskningsassistent
 • Forskningsingenjör
 • Gymnasielärare
 • Head of Medical Affairs
 • Konsultchef
 • Lead Application Scientist
 • Processansvarig
 • Quality and Regulatory Management Representative
 • Sektionsledare
 • Senior rådgivare

Din utbildning – startpunkten för din karriär

Skräddarsy din utbildning och skapa en unik profil på arbetsmarknaden

Vid Göteborgs universitet kan du skräddarsy din utbildning inom molekylärbiologi efter egna intressen och ambitioner. Du kan specialisera dig i ditt ämne eller bredda dina kunskaper genom att läsa andra naturvetenskapliga kurser och/eller läsa andra ämnen på universitetet. På så sätt skapar du en unik profil på arbetsmarknaden.

Några exempel:

 • Du kan kombinera de olika ämnena inom molekylärbiologi och skapa en unik profil inom life science. Med dina specialkunskaper inom området kan du exempelvis jobba med antibiotikaresistens.
 • Du kan kombinera dina studier inom molekylärbiologi med andra ämnen som kommunikation, juridik, ekonomi, ledarskap eller entreprenörskap. Med din unika tvärvetenskapliga profil kan du exempelvis jobba som vetenskapsjournalist eller med utveckling och ledning av företag inom life science-området.

Attraktiva kompetenser på arbetsmarknaden

Under din utbildning utvecklar du flera kompetenser som gör dig attraktiv för framtida arbetsgivare.

Några exempel:

 • Förmåga att ta in information
 • Förmåga att kritiskt analysera och lösa problem
 • Förmåga att tydligt presentera och kommunicera resultat
 • Förmåga att skriva vetenskapligt
 • Förmåga att arbeta i projekt, både i grupp och individuellt
 • Förmåga att samarbeta
 • Noggrannhet