Bild
Anna Störby, receptarie, på Apoteket.
Anna Störby, receptarie.
Foto: Jonas Stenström
Länkstig

Vad jobbar receptarier med?

Receptarier kan arbeta inom en mängd olika områden, både i den privata och i den offentliga sektorn. Här hittar du exempel på branscher receptarier kan jobba i och vilka arbetsuppgifter som kan ingå i deras jobb. Du hittar även en lista med möjliga yrkestitlar.

Arbetsmarknaden för receptarier

Arbetsmarknaden för receptarier är god. Idag finns det liten konkurrens om jobben och prognosen på fem års sikt är att den här trenden fortsätter.

Vilka branscher kan receptarier jobba i?

Exempel på arbetsplatser inom den privata sektorn:

 • Apotek: öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, e-apotek
 • Läkemedelsföretag
 • Privata kliniker

Exempel på arbetsplatser inom den offentliga sektorn:

 • Biovetenskapliga forskningslaboratorier
 • Sjukhus
 • Myndigheter som till exempel Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Vilka arbetsuppgifter kan en receptarie ha?

Som receptarie kan du jobba med exempelvis:

 • Expediering av recept
 • Information och rådgivning
 • Läkemedelsberedning och distribution
 • Kvalitetskontroll
 • Kliniska prövningar
 • Dokumentering av läkemedlets funktion
 • Registrering av läkemedel
 • Forskning och utveckling
 • Marknadsföring och försäljning

Yrkestitlar för receptarier

Exempel på yrkestitlar som våra tidigare studenter har:

 • Apoteksassistent
 • Apotekschef
 • Apotekstekniker
 • Clinical Trial Assistant
 • Egenvårdsrådgivare
 • Farmaceut
 • Farmakologisk konsult
 • Key Account Manager
 • Läkemedelsspecialist
 • Medical & Sales Advisor
 • Pharmaceutical technician
 • Receptarie
 • Scientist
 • Strategisk inköpare
 • Quality controller

Din utbildning – startpunkten för din karriär

Receptarieprogrammet är en modern yrkesutbildning med läkemedel och information kring läkemedel i centrum. Du får en bred vetenskaplig grund för att förstå läkemedels verkan i kroppen och dess roll i sjukdomsbekämpning. Du lär dig även att ge råd om läkemedel och dess användning.

Programmet leder dels till en receptarieexamen, som är en yrkesexamen, och dels till en kandidatexamen i farmaci. Efter utbildningen kan du börja jobba. Du kan också läsa vidare på magisternivå inom farmaci. Det i sin tur ger dig möjlighet att komma in på forskarutbildningen och satsa på en karriär inom akademin.

Attraktiva kompetenser på arbetsmarknaden

Under din utbildning utvecklar du många kompetenser som är attraktiva för framtida arbetsgivare.

Några exempel:

 • Förmåga att bemöta kunderna på ett professionellt sätt
 • Förmåga att informera och föra dialog om läkemedel och läkemedelsanvändning
 • Förmåga att göra kritiska bedömningar
 • Förmåga att formulera och lösa läkemedelsrelaterade problem och frågeställningar
 • Förmåga att förmedla kunskap i både tal och skrift på vetenskaplig nivå
 • Förmåga att ta in information och möta förändringar i arbetslivet
 • Förmåga att samarbeta med andra yrkesgrupper
 • Noggrannhet