Bild
naturkunskap
Länkstig

Naturkunskap

Detta ämne ges som andraämne inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Inriktningen omfattar 300-330 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå.

De flesta gymnasister läser naturkunskap. Ett viktigt syfte med detta ämne är att förbereda eleverna för vuxenlivet i ett demokratiskt samhälle. Som lärare fungerar du som deras guider i den naturvetenskapliga kulturen. För detta krävs kunskaper om barn och ungdomars vardagsföreställningar. Du måste också ha både breda och djupa naturvetenskapliga kunskaper så att du kan överblicka hela området och erbjuda förklaringsmodeller för naturvetenskapliga fenomen.

Studiegången innehåller ett paket av kurser som omfattar de naturvetenskapliga ämnena fysik, biologi och kemi integrerat med didaktiska moment. Du får kunskaper om naturvetenskapliga fenomen och får lära dig att skapa miljöer för lärande om allt från mikro- och makrokosmos till hur liv fungerar.

Kontaktperson

Vill du veta mer om ämnet kontakta Per-Martin Björemark
E-post: svlkemi@cmb.gu.se

Om utbildningen

Omfattning: 5 år
Du blir lärare i två ämnen i gymnasieskolan. Du läser 90 hp filosofi inom programmet.