Bild
Översättningssamtal på HDK-Valand
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning

Program
K2LIT
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Magisterprogrammet i litterär översättning vänder sig främst till dig som står i begrepp att påbörja en bana som litterär översättare samt erfarna översättare som vill utvecklas inom nya spår. Utbildningen sätter det fördjupade samtalet om översättning och litteratur i centrum och syftar till att utbilda framstående litterära översättare i kontakt med svensk och utländsk samtidslitteratur.

Programmet har två inriktningar inför ansökan till våren 2022.
Engelska – svenska: anmälningskod 1A50A
Samiska – svenska: anmälningskod 1A50B

Om utbildningen

Det litterära översättarprogrammet vid HDK-Valand arbetar 2022-2024 med översättning från engelska till svenska respektive till och från de samiska språken.

De båda översättningsspråkens program schemaläggs helt parallellt och grupperna träffas kontinuerligt. Utbildningen ges på halvfart över två år, för att också du som redan arbetar som översättare ska ha möjlighet att genom studierna utveckla översättandet samtidigt som du har egna uppdrag.

Den engelska gruppens lärare Niclas Hval är en framstående yrkesutövare med tjugo års erfarenhet av översättning och ett dryga 40 verk på meritlistan. Läraren för gruppen i de samiska språken är Anne Wuolab. Utbildningens två års halvtidsstudier ger sammanlagt 60 hp och magisterexamen i litterär översättning.

Programmet är en del av litterär gestaltning på HDK-Valand vid Göteborgs universitet, en institution som även ger utbildningar inom film, fotografi och fri konst, vilket ger goda möjligheter till mångdisciplinära möten i en berikande miljö.

I fokus för utbildningen står dina egna pågående litterära översättningsarbeten, som diskuteras fortlöpande i översättningssamtal med lärarens handledning. De båda språken har dessutom gemensamma seminarier och föreläsningar och samarbetar även med lärare och studenter från författarutbildningen litterär gestaltning.

Kurslitteraturen består i första hand av egna och andras översatta texter, skönlitteratur på svenska samt teoretisk litteratur. Under gemensamma föreläsningar, uppläsningar och diskussioner får du möta framstående kollegor. Seminarier och gästföreläsningar förmedlar den kompetens som den litterära översättaren behöver för att vara en professionell aktör på den samtida arbetsmarknaden för litterär översättning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Därutöver krävs godkänt antagningsprov. Krav på övriga förkunskaper finns dokumenterat i respektive kursplan.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du ansökningsinstruktioner för konstnärligt magisterprogram i litterär översättning. 

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Efter studierna

Utbildningen resulterar i konstnärlig magisterexamen i litterär översättning.

Som litterär översättare arbetar du med att översätta engelsk eller ryska skönlitteratur till svenska, oftast på uppdrag från förlag. Eftersom utbildningen även ger kunskap och färdighet i att föra avancerade och kritiska samtal om skönlitteratur finns även andra yrkesroller att utveckla efter utbildningen, så som lektör, redaktör eller litteraturkritiker.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen är schemalagd genom intensiva tredagarsträffar 4 till 5 gånger per termin, vilket är ungefär en gång i månaden. Mellan träffarna bedriver du eget översättningsarbete hemma. Tio dagar före varje träff skickar du och de andra i gruppen in var sin översättning på 7-10 sidor, som alla läser in sig på inför träffens översättningssamtal. Mellan de schemalagda träffarna sker också viss handledning och inläsning av andra texter inför träffens seminarier. Varje schemalagd träff startar kl 13.00 på fredagen och slutar runt kl 15.00 på söndagen. Under fredagskvällarna medverkar som regel en inbjuden föreläsare och dessa inslag är öppna också för allmänheten. Under utbildningens andra år arbetar du parallellt med dina översättningar också med en magisteruppsats om översättning. Redan under första året påbörjas arbetet genom att du kontinuerligt för en översättningsdagbok. Uppsatsen är tillsammans med seminarierna examinerande.