Bild
Student läser framför publik.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning

Program
K1LIT
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G50A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Kandidatprogrammet i litterär gestaltning vänder sig till dig som vill arbeta med litteratur och få en bred utbildning på konstnärlig grund. Utbildningen ger goda möjligheter till att träna på att skriva, läsa och tänka kring litteratur som skrivs och läses idag: vad den är, vad den kan vara, hur den kan förstås och hur den kan förändras.

Om utbildningen

Under utbildningen kombineras praktiska och teoretiska inslag. Skrivuppgifter och projektarbeten knyts till specifika frågeställningar som kan röra alltifrån röstens funktion i dramatik och poesi, till skrivandets och läsandets roll i samhället eller typografins betydelse för en text.

Som student använder du skrivandet som reflekterande verktyg för att utforska olika genrer, översätta och arbeta redaktionellt med texter, planera litterära händelser av olika slag och sätta litteratur i relation till skilda kontexter. I anslutning till dessa uppgifter kommer du att få läsa skönlitteratur och teoretiska texter, som fungerar både som exempel och fördjupningar.

Stor vikt läggs vid kollektiva processer. Att lösa uppgifter i grupp tillsammans med dina kurskamrater är ett ofta återkommande inslag. Under arbetsveckan ägnar du två dagar åt självständigt läsande och skrivande. Resten av tiden sker undervisningen i form av seminarier, föreläsningar och möten med gäster verksamma på det litterära fältet.

Valbara kurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna och mellan årskurserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Instruktioner för ansökan

Här hittar du ansökningsinstruktioner för konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.

Efter studierna

Utbildningen förbereder för verksamhet i en litterär offentlighet. Att verka på det litterära fältet kan innebära att arbeta med översättning, redaktionellt arbete, litteraturkritik, att kurera litterära evenemang och att vara verksam som skönlitterär författare.

Så är det att plugga

Undervisningen

Som student förväntas du närvara och aktivt delta i alla schemalagda aktiviteter. Under utbildningens sista termin kommer du att tillsammans med övriga studenter genomföra ett längre och mer självständigt konstnärligt projektarbete. Det kan exempelvis handla om att skapa ett tidskriftsnummer eller en serie samtal om litterära frågor, en litteraturfestival eller en skriftserie. Utbildningen skiljer sig från traditionell litteraturvetenskap genom att dess tänkande utgår från konstnärliga praktiker snarare än från teori och genom ett tydligt fokus på litteraturen som den skrivs och läses idag. Utbildningen kräver att du är intresserad av att läsa kurskamraters texter med engagerad blick, utmana dig själv och din estetik, ta risker i text och tanke och aktivt delta i fördjupande textsamtal.

Lärarna har stor erfarenhet av att arbeta konstnärligt med litteratur i olika roller. De kan vara författare, översättare, redaktörer eller på annat sätt verksamma inom den litterära offentligheten.