Bild
porträttbild på Sarah
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

Fem frågor till Sarah Smith Ogunbona, författare och lärare på kandidatprogrammet i litterär gestaltning

Sarah Smith Ogunbona tog examen från masterprogrammet i litterär gestaltning på HDK-Valand våren 2020. Hösten samma år släppte hon sin debutroman Globus och har sedan dess frilansat som författare, skribent och skrivlärare. När Sarah två år senare blev erbjuden en anställning på HDK-Valand, sökte hon en kombination av att arbeta med egna verk och med andras texter i skrivprocess – något hon saknat. Därför tackade hon ja till att börja arbeta som lärare på kandidatprogrammet litterär gestaltning. Vi ställde fem snabba frågor om hennes syn på programmet, som just nu är öppet för ansökan.

Vad är kandidatprogrammet i litterär gestaltning för typ av utbildning?  
– Det är en konstnärlig utbildning där vi jobbar med litteratur på en rad olika sätt. Vi skriver och utforskar olika litterära former, läser, översätter, diskuterar och skapar litterära händelser. Det vi gör här, vilket få andra utbildningar gör, är att arbeta med ett brett spektrum av det litterära området. HDK-Valand är därför inte bara en skola för dig som vill bli skönlitterär författare, utan för dig som vill arbeta med litteratur i alla dess former. Och det finns inte heller många kurser där man jobbar med till exempel översättning, redaktionell praktik eller läsning med konstnärlig inriktning. Programmen inom litterär gestaltning på HDK-Valand är också en mötesplats där det litterära fältet utvecklas, vilket gör det till en spännande och utvecklade arbetsplats för oss som jobbar med litteratur. 

Varför ska man läsa utbildningen?  
– Det här är en utbildning för alla som vill skriva, läsa och tänka kring den litteratur som skapas idag: Vad är den? Vad kan den vara? Hur kan den förändras? Efter avslutad utbildning har du lärt dig om och testat olika saker, så du ska kunna arbeta med allt från att anordna litterära evenemang eller arbeta i en redaktion, till att skriva kritik och översätta. Du kan också arbeta med en kombination av olika metoder. Om du under kursen vill specialisera dig på några av de praktiker vi prövar på så kan du självklart också fortsätta att studera vidare på masterprogrammet. 

Vem vänder sig utbildningen till?  
– Den vänder sig till alla som är intresserade av att arbeta konstnärligt med litteratur i olika former. Det är en bred utbildning som undersöker många olika sätt att skapa litteratur på. Det är en grundutbildning, vilket betyder att det är allmän behörighet som gäller – alla som gått ut gymnasiet kan söka. 


Hur gör man för att söka? 
– Vi tar in 16 studenter per år baserat på arbetsprover i kombination med ett personligt brev.  
Mer information om hur arbetsprovet går till och vad vi vill veta i det personliga brevet går att läsa på utbildningens sida på, se länk längst ner på sidan. 

Bild
Bild på Sarah på sitt arbetsrum
Foto: Maja Kristin Nylander


Är du själv verksam på det litterära fältet?  
– Ja, alla lärare på programmet har en egen litterär praktik av något slag vid sidan av undervisningen. Någon är dramatiker, någon annan översättare och så vidare. Själv debuterade jag med romanen Globus samma år som jag tog ut min examen från HDK-Valand.  

 

Kandidatprogrammet i litterär gestaltning med start under höstterminen 2023 har just nu öppet för ansökan. Ansökningsperioden är 15 mars till 17 april.