Bild
Examensuppläsning.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i Litterär gestaltning

Program
K2LIG
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A50A
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om programmet

Masterprogrammet i litterär gestaltning är en tvåårig författarutbildning som vänder sig till dig som skriver skönlitteratur på svenska, norska (bokmål eller nynorska) eller danska. Under utbildningen skrivs, diskuteras och utvecklas skandinavisk litteratur genom litteraturseminarier, textsamtal, handledning samt möten med litterära aktörer.

Om utbildningen

Utbildningen är på heltid, och den grupp som antas följer varandra och varandras författarskap nära under de två åren. Gruppen möts i tvåveckorsträffar sex till sju gånger per läsår. Till träffarna bidrar de 12 deltagarna med eget nyskrivet skönlitterärt material. Mellan träffarna arbetar var och en på egen hand med sitt skrivande och läsande. Alla som deltar i utbildningen förutsätts ha vana vid att arbeta självständigt med egna skönlitterära projekt, därför ges i regel inga traditionella skrivuppgifter.

Textsamtalen och seminarierna kring annan litteratur bygger upp kontinuerliga samtal under två år, samtal som fördjupas och förändras av de texter som skrivs och de texter som läses och diskuteras. Litteraturlistorna utökas därför efter hand för att passa de litterära och konstnärliga frågor som uppstår under arbetets gång. Utbildningen är i hög grad också en utbildning för läsandet, och för samtalet om skönlitterär text. 

Varje kursdeltagare tilldelas en handledare, som vid sidan av den schemalagda tiden följer studentens litterära utveckling.

Utbildningens lärare är verksamma, skandinaviska författare. Dessutom gästas utbildningen regelbundet av andra författare och av personer från andra kunskapsområden.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom det litterära området om minst 180 högskolepoäng eller andra kvalifikationer som kan bedömas likvärdiga.

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt masterprogram i litterär gestaltning. 

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet grundas på ett arbetsprov.

Efter studierna

Utbildningen ger dig förutsättningar för att vara verksam som skönlitterär författare. Du tillägnar dig även förberedande kunskaper för att söka dig vidare till forskarutbildning inom området. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Det egna skönlitterära arbetet är centralt i utbildningen. Under varje träff upptas ungefär halva tiden av textsamtal kring deltagarnas egna nyskrivna texter. Den andra delen av tiden består av seminarier och föredrag. Kurslitteraturen består framför allt av skandinavisk skönlitteratur, men även teoretisk och essäistisk litteratur förekommer, liksom texter på engelska. Under andra året knyts flera av seminarierna till ett utomskandinaviskt språk- eller kulturområde.

Även orientering om och seminarier kring konstnärlig forskning ingår i utbildningen, liksom ett självständigt masterarbete. Eftersom utbildningen ges vid HDK-Valand som även bedriver utbildning och forskning inom design, film, fotografi, fri konst och konsthantverk kan också inslag tillsammans med de andra konstutbildningarna förekomma.