Bild
Kvinna med munskydd tar emot leverans
Hur påverkade pandemin våra köpmönster?
Foto: Shutterstock
Länkstig

Äldres erfarenheter av nya sätt att handla mat under Covid-19: Lärdomar för framtiden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
994 020
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Centrum för konsumtionsforskning

Kort beskrivning

I Sverige har äldre personer (70+) sedan mitten av mars 2020 uppmanats att begränsa sina fysiska kontakter med andra människor för att undvika att bli smittade av Covid-19.
Detta projekt syftar till att bidra med fördjupade insikter och kunskap om hur matförförsörjningen har fungerat för äldre under Coronapandemin och hur systemet kan säkras och förbättras. Baserat på praktikteorier kommer projektet att analysera hur äldre konsumenter organiserar sina matinköp och utvecklar strategier för att säkerställa sin matförsörjning sedan mitten av mars 2020. Den huvudsakliga målgruppen är en bred grupp av äldre konsumenter, men projektet kommer även att inkludera andra aktörer, främst representanter från butiker men också omsorgspersonal.

Navigate to video: Silvergenerations inträde på den digitala matmarknaden – äldres matinköp under pandemin
Video (01:02:00)
Silvergenerations inträde på den digitala matmarknaden – äldres matinköp under pandemin