Bild
Person vid dator
Foto: Sigmund Umaoj
Länkstig

Digital konsumentdata i dagens konsumtionskultur: politiska och etiska implikationer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för Konsumtionsforskning (CFK), Gothenburg Research Institute (GRI)

Kort beskrivning

Vilken roll spelar digitala konsumentdata i den samtida konsumtionskulturen. Detta projekt syftar till att kritiskt undersöka konsumenters kunskap om och reaktioner (positiva och negativa) på riktad marknadsföring och försök att göra deras digitala data tillgängliga för kommersiell verksamhet.

AI-teknologier organiserar konsumentdata och utgör grunden för vardagliga konsumentupplevelser. Spårning och övervakning av konsumenters dagliga aktiviteter förändrar uppfattningen av konsumtion som en fråga om val och mer resultatet av databaserade förutsägelser.

AI-teknologier organiserar konsumentdata och utgör grunden för vardagliga konsumentupplevelser.

Digitala data har politiska och etiska konsekvenser för konsumtion när det gäller makt, agens och kunskap. Det påverkar hur vi lever, vad vi vet och vad vi konsumerar och skapar oro med frågor som berör integritet och kontroll i relation till data om individer och grupper.

Detta projekt syftar till att kritiskt undersöka konsumenters kunskap om och reaktioner (positiva och negativa) på riktad marknadsföring och försök att göra deras digitala data tillgängliga för kommersiell verksamhet.

Projektet kombinerar etnografiska (kvalitativa) metoder för att studera olika politiska/etiska aspekter av konsumentdata: intervjuer med konsumenter och närstudier av teknologier, mjukvara och digitala gränssnitt (t.ex. social media, plattformar).