Länkstig

Aron Westholm

Forskare

Juridiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B608
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Aron Westholm

Aron Westholm är forskare i offentlig rätt, med fokus på samspelet mellan administrativa system och naturmiljön, primärt inom det marina området. Sedan juristexamen 2013 har Aron arbetat praktiskt både inom den offentliga och den privata sektorn, främst med miljörätt.

I juni 2021 disputerade Aron med avhandlingen "Scaling Marine and Water Management"

Aron är en av personerna bakom podcasterna "Ocean Governance Podcast" och "Miljön och Juridiken"

Arons undervisningsuppdrag inkluderar kursansvar på grundkursen i miljörätt på juristprogrammet, samt föreläsningar i miljörätt och plan- och byggrätt på kursen "Tillämpad miljörätt" och fördjupningskursen i miljörätt.

Forskningsområden

  • Offentlig rätt, Miljörätt, Havsförvaltningsrätt

Undervisningsområden

  • Miljörätt
  • Plan- och byggrätt
  • Kommunalrätt

Utvalda publikationer

Scaling Marine and Water Management

Westholm, Aron, Dissertation, University of Gothenburg, 2021

Realizing the Social Dimension of EU Coastal Water Management

Langlet, David, and Westholm, Aron, Sustainability, 2021 (13), 2261

Delimiting Marine Areas: Ecosystem Approach(es?) in EU Marine Management

Westholm, Aron, The Ecosystem Approach in Ocean Planning and Governance - Perspectives from Europe and Beyond, Leiden : Brill Nijhoff, s. 117-139, 2018