Länkstig

Aron Westholm

Universitetslektor, biträdande

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Aron Westholm

Aron Westholm är biträdande universitetslektor i miljörätt, med fokus på samspelet mellan administrativa system och naturmiljön, primärt inom det marina området. Sedan juristexamen 2013 har Aron arbetat praktiskt både inom den offentliga och den privata sektorn, främst med miljörätt.

I juni 2021 disputerade Aron med avhandlingen "Scaling Marine and Water Management"

Aron är en av personerna bakom podcasterna "Ocean Governance Podcast" och "Miljön och Juridiken"

Arons undervisningsuppdrag inkluderar kursansvar på grundkursen i miljörätt på juristprogrammet, samt föreläsningar i miljörätt och plan- och byggrätt på kursen "Tillämpad miljörätt" och fördjupningskursen i miljörätt.

Forskningsområden

  • Offentlig rätt, Miljörätt, Havsförvaltningsrätt

Undervisningsområden

  • Miljörätt
  • Plan- och byggrätt
  • Kommunalrätt

Utvalda publikationer

Divided Environments - Scalar Challenges in Sweden's Marine and Coastal Water Planning

Westholm, Aron, in Braverman, Irus (ed.) Laws of the Sea - Interdisciplinary Currents, Routledge, 2022

Scaling Marine and Water Management

Westholm, Aron, Dissertation, University of Gothenburg, 2021

Realizing the Social Dimension of EU Coastal Water Management

Langlet, David, and Westholm, Aron, Sustainability, 2021 (13), 2261