Göteborgs universitet

Industriarbetare

På denna sidan hittar du lönestatistik över industriarbetare efter kön och bransch i hela riket, efter kön och bransch i storstäder samt efter kön och län.

Industriarbetare efter kön och bransch i hela riket

1913–1990 (Excel)

1913–1920 (PDF)

1921–1930 (PDF)

1931–1940 (PDF)

1941–1950 (PDF)

1951–1960 (PDF)

1961–1970 (PDF)

1971–1977 (PDF)

1978–1980 (PDF)

1981–1990 (PDF)

Industriarbetare efter kön och bransch i storstäder

1925–1990 (Excel)

1925–1969 (PDF)

1970–1990 (PDF)

Industriarbetare efter kön och län

1931–1990 (Excel)

1931–1949 (PDF)

1963–1975 (PDF)

1976–1990 (PDF)