Göteborgs universitet
Bild
Abstrakt AI
Foto: iStock
Länkstig

AI för geovetenskap och miljövetenskap - ny doktorandkurs

Senaste decenniet har användningen av AI och Big Data ökat exceptionellt. Nu ges en kurs på forskarnivå särskilt tillämpad för geovetenskap och miljövetenskap. Välkommen med din ansökan!

Maskininlärningsmetoder tillämpas ofta för att utveckla bättre modeller eller för att bestämma viktiga variabler inom modeller. De används inom studier om klimat, biologi, geografi, genetik och många andra områden som är relevanta inom geo- och miljövetenskap. 

Den här kursen ger dig en överblick över bakgrunden och statusen för AI, med fokus på maskininlärning och djupinlärning. Du får kunskap om de vanligaste tillämpade algoritmerna och övervägandena som bör beaktas vid tillämpning av dessa. Ett annat mål med kursen är ge dig praktisk tillämpnning av algoritmer i datorövningar. 

Doktorandkursen ges vid Göteborgs universitet och är en del av BECC ClimBEco-serien tillsammans med Lunds universitet. Kursen ges på engelska. 

Kursen söks via Göteborgs universitets kurskatalog på doktorandnivå (FUBAS). Sista ansökningsdag är 10 mars 2024.

Läs mer och sök - FUBAS