Länkstig

Céline Heuzé

Universitetslektor

Institutionen för
geovetenskaper
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
41262 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Céline Heuzé

Inget cold calls; meddela mig via epost dina kontaktuppgifter och när du är ledig, och jag ringer upp dig.

---

Jag är docent och universitetslektor i klimat vetenskap, fascinerad av djupvatten och deras roll i klimatsystemet. Särskild studerar jag interaktionerna mellan djupvatten, havsis / glaciär, och atmosfär, mest i Arktis nu. Jag använder in-situ mätningar, klimatmodeller och fjärranalysis för att studera det.

---

Jag doktorerade i 2015 inom fysikalisk oceanografi från University of East Anglia (Storbritannien), och strax efter flyttade jag till Sverige som VINNMER / Marie Curie Incoming Fellow. År 2022 fick jag EGUs "Ocean Sciences division Outstanding Early Career Scientist" priset.

Mina fyra nuvarande projekter är:

  • Arktis havsis dynamisk från satelliter (Rymdstyrelsen dnr 2022-00149). Doktorand Carmen (Hau Man) Wong (HH).
  • Arktis djupvatten uppvärmning från in-situ och modellering (Vetenskapsrådet dnr 2018-03859). Doktorand Salar Karam (HH). Jag är co-ledare för MOSAiC team Ocean (50+ forskare) och fysisk oceanografi PI för den Svenska del av den Synoptic Arctic Survey, två stora internationella expeditioner till Arktis.
  • Havsnivå variationer och prognos i Norr Atlanten - Nordsjön, från in-situ och satellit mättningar samt AI (FORMAS dnr 2020-00982). Postdoktor rekryteringen pågår.

Jag undervisar ca 25% av min tid i:

  • grundnivå kurs "Avancerad klimat data analys" (GVN370; jag är kursanvarig);
  • master kurs "Klimat modellering" (GVN465; jag är kursansvarig);
  • doktorand kurs "Arctic in a changing climate";
  • doktorand kurs "AI för geovetenskap och miljövetenskap"

Mer information finns på min websida, samt alla mina papper.