Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Skogaryd Research Catchment

Forskningstationen Skogaryd ligger i mellersta Bohuslän, och är en del av forskningsnätverket SITES.

Skogaryd forskningsstation ligger ca 10 mil norr om Göteborg och omfattar bland annat myrar, skogar i olika tillväxtskeden, sjöar och vattendrag. Forskningsstationen etablerades 2013 och håller hög internationell standard. Här bedrivs en mängd olika forskningsverksamheter, alltifrån observationer och miljöövervakning till högteknologiska experiment i bördig granskog, myr och sjö. Stationen erbjuder forskningsmöjligheter i fält med fokus på områdesvisa installationer.

En del av SITES och LTER Sweden

Skoagaryd forskningsstation är en del av SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science vars syfte är att främja långsiktig fältbaserad ekosystemforskning av världsklass genom att erbjuda unik infrastruktur och kompetens till såväl svenska som internationella forskare.

Sedan 2019 är Skogaryd forskningsstation med i LTER Sweden, ett nätverk för svenska forskningsstationer och områden som ägnar sig åt långsiktig miljöövervakning och ekologisk forskning.