Länkstig

Doris Lydahl

Forskare

Avdelningen för lingvistik, logik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Doris Lydahl

Doris Lydahl jobbar för närvarande inom ramen för en sk. Flexit-tjänst, i ett treårigt projekt som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Under projektets två första år är Doris placerad på Göteborgsregionens kommunalförbund för att år tre återvända och slutföra projektet på Göteborgs Universitet. Utifrån etnografiska, explorativa och praktiknära fallstudier undersöker Doris hur personal inom äldreomsorgen påverkas av och interagerar med välfärdsteknik när det introduceras på deras arbetsplatser.

Doris har tidigare arbetat som postdoktor vid Universitetet i Tampere och som vikarierande universitetslektor på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och på institutionen för social arbete, på Göteborgs Universitet. Hon disputerade i juni 2017 vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Hon har även en kandidatexamen och en masterexamen i sociologi, bägge från Göteborgs Universitet.

I sin forskning använder hon sig av perspektiv från teknik- och vetenskapsstudier (STS). Empiriskt fokuserar hon på områden som är relaterade till hälso- och sjukvård, omsorg och medicin i olika former.

Doris tilldelades Torgny T. Segesteds pris för bästa artikel i Sociologisk Forskning år 2017 för artikeln "Visible persons, Invisible work? Exploring articulation work in the implementation of person-centred care on a hospital ward".

Forskningsprojekt

2020-2023 - Välfärdsteknikens värden. (Finansierat av RJ. Hälften av finansieringen placerad på Göteborgsregionen)

Forskningsintressen

Teknik- och vetenskapsstudier, vård och omsorg, äldreomsorg, hemmet som plats för vård, värden, teknik i vård och omsorg, digitalisering, medicinsk sociologi, etnografi, och standardisering.

Undervisning

Doris har en bred erfarenhet av undervisning (som kursansvarig, föreläsare, seminarieledare och handledare) inom sociologi, socialt arbete, vetenskapsteori för för såväl lärare och naturvetare som folkhälsovetare, samt kvalitativ metod.

Samverkan

  • Medlem i Society for Social Studies of Science (4S)
  • Medlem i European Association for the Study of Science and Technology (EASST)
  • Medlem i Socio-Gerontechnology Network
  • Ingår i institutionens forskningsgrupp om teknik- och vetenskapsstudier
  • Ingår i institutionens forskningsgrupp om digitalisering