Länkstig

Doris Lydahl

Universitetslektor

Avdelningen för lingvistik och
vetenskapsteori
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C535
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Doris Lydahl

Jag är lektor i vetenskapsteori och forskare i teknik- och vetenskapsstudier. För tillfället arbetar jag primärt på ett forskningsprojekt om användningen av välfärdsteknik i den kommunala äldreomsorgen. Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Jag har tidigare arbetat som postdoktor vid Universitetet i Tampere. Jag disputerade i juni 2017 vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Min forskning handlar om det som tenderar att tas för givet: vardagen och det vardagliga och rutinartade arbetet – jag ser detta som en plats där politik, vetenskap och teknologi möts och där deras normativiteter, värderingar och ordningar iscensätts, förändras och arbetas med. Min forskning fokuserar således mötet mellan politik och praktik. För att studera detta använder jag mig av perspektiv från teknik- och vetenskapsstudier (STS). Empiriskt fokuserar jag på områden som är relaterade till hälso- och sjukvård, omsorg och medicin i olika former.

Jag tilldelades Torgny T. Segesteds pris för bästa artikel i Sociologisk Forskning år 2017 för artikeln "Visible persons, Invisible work? Exploring articulation work in the implementation of person-centred care on a hospital ward".

Forskningsprojekt

2020-2023 - Välfärdsteknikens värden. (Finansierat av RJ)

2022- Bortom Covid. Att använda patientkunskap för att förbättra vården för långtidssjuka i Covid-19 (Finasierat av Forte).

Forskningsintressen

Teknik- och vetenskapsstudier, vård och omsorg, äldreomsorg, hemmet som plats för vård, värden, teknik i vård och omsorg, digitalisering, etnografi, och standardisering.

Undervisning

Jag har en bred erfarenhet av undervisning (som kursansvarig, föreläsare, seminarieledare och handledare) inom vetenskapsteori för såväl lärare och naturvetare som folkhälsovetare, sociologi, socialt arbete, samt kvalitativ metod.

Samverkan

  • Medlem i Society for Social Studies of Science (4S)
  • Medlem i European Association for the Study of Science and Technology (EASST)
  • Medlem i Socio-Gerontechnology Network