Länkstig

Ashely Green

Forskningsingenjör

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ashely Green

Jag har en bakgrund inom arkeologi, inklusive en BS i biologisk antropologi från Appalachian State University och examen i forensisk arkeologi/arkeologi från Bournemouth University, samt praktisk erfarenhet av kommersiell arkeologi, STEM-uppsökande och frivilligarkeologi. Jag är för närvarande forskningsingenjör för SvensktHällristningsForskningsArkiv (SHFA) och projektet Tracing Carvers on the Rocks. Mitt arbete fokuserar på användningen av digitala metoder och nya tekniker, främst maskininlärning, 3d-dokumentation och GIS, inom hällristningsststudier, arkeologiprojekt och digital humaniora.