Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Tre personer knuffar en bil uppför backe
Länkstig

Forskningsrelaterad utbildning och kursutveckling

Intresserad av kursmaterial och utbildning? Här hittar du information om kurser med relation till visuell forskning.

Medverkande i kurser i kulturstudier

2019

 

Vid tiden då vi inrättades som centrum genomförde GPS400 undervisning på två kurser i ämnet Kulturstudier vid Institutionen för kultutvetenskaper. En på grundnivå:KP1120: KULTUR, DEMOKRATI OCH STADEN samt en på påbyggnadsnivå: KAY121: KULTURANALYS. Temat för båda kurserna var ”Göteborgs omvandling och dokumentation i film och arkiv” och de genomfördes tillsammans med kolleger vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Kursunderlaget bestod av ett samverkansprojekt baserat på medborgarforskning, där lärare och studenter från Högskolan för konst och design (HDK) samverkade med volontärer från civilsamhället och expertis vid Landsarkivet. Resultatet blev utställningen ”Där ingen ska bo”, som visades på Landsarkivet under första kvartalet 2019. Den unika utgångspunkten för såväl projekt som kurser var en dokumentärfilm som GPS400-medarbetaren Erik Florin Persson hittade i Göteborgs stadsmuseums arkiv och som skildrar rivningen av Östra Nordstan, Lars Ulvesons De river i min stad i mitt hjärta från 1964.