Göteborgs universitet
Bild
Tre personer knuffar en bil uppför backe
Länkstig

Forskningsrelaterad utbildning och kursutveckling

Intresserad av kursmaterial och utbildning? Här hittar du information om kurser med relation till visuell forskning.

Utställning och film

Konstnärliga arbeten tolkar filmer och arkiv i ett samarbete mellan HDK-Valand, Riksarkivet i Göteborg och GPS400.

Mastersnivå i filmvetenskap vid KUV

 

Tack vare de goda resultaten från vår grundkurs om film och arkiv lanserade GPS400 en masterskurs som genomförs vårterminen 2021 med start 25 mars. Kursen heter "Arkiv och rörliga bilder: Konvergerande fält i praktik och teori", och Jönsson och Johansson är huvudlärare. Genom att kritiskt och historiskt analysera möten mellan olika teorier och praktiker belyser kursen flertalet aspekter inom fälten arkiv och rörliga bild. Vid föreläsningar, seminarier och workshops testas och diskuteras viktiga teorier och metoder med hjälp av centrala texter och praktiska moment, vilka genomförs för att vidga och fördjupa förståelsen av nyckelbegrepp, större förändringar och historiska sammanhang.

 

Grundnivå i filmvetenskap vid KUV

 

GPS400 har de senaste åren ansvarat för flera kursmoment om film och arkiv på delkursen Filmvetenskapliga praktiker. Lärare har varit professor Mats Jönsson från GU och arkivarie Karl-Magnus Johnsson från Riksarkivet i Göteborg. Kursen erbjuder grundläggande information om film och arkiv som kunskapsbärare och historisk källa. Den exemplifierar även hur man finner audiovisuellt material i digitala databaser och fysiska arkiv samt hur man kan arbeta med det praktiskt och teoretiskt. Kursen ges återigen höstterminen 2021 inom ramen för filmvetenskapens grundkurs.

Medverkande i kurser i kulturstudier

2019

 

Vid tiden då vi inrättades som centrum genomförde GPS400 undervisning på två kurser i ämnet Kulturstudier vid Institutionen för kultutvetenskaper. En på grundnivå:KP1120: KULTUR, DEMOKRATI OCH STADEN samt en på påbyggnadsnivå: KAY121: KULTURANALYS. Temat för båda kurserna var ”Göteborgs omvandling och dokumentation i film och arkiv” och de genomfördes tillsammans med kolleger vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Kursunderlaget bestod av ett samverkansprojekt baserat på medborgarforskning, där lärare och studenter från Högskolan för konst och design (HDK) samverkade med volontärer från civilsamhället och expertis vid Landsarkivet. Resultatet blev utställningen ”Där ingen ska bo”, som visades på Landsarkivet under första kvartalet 2019. Den unika utgångspunkten för såväl projekt som kurser var en dokumentärfilm som GPS400-medarbetaren Erik Florin Persson hittade i Göteborgs stadsmuseums arkiv och som skildrar rivningen av Östra Nordstan, Lars Ulvesons De river i min stad i mitt hjärta från 1964.